ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


การทำความเข้าใจ "ก่อนใช้บริการ"

 


ทำความเข้าใจ ในเรื่องดังต่อไปนี้..

บริการ เตรียมความพร้อม..ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา
( Pre-build organizer by selectcon) คืออะไร ?

คือ การให้บริการ..
ในขั้นตอน..ตั้งแต่เตรียมการสร้างบ้าน ไปจนถึงการเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน
โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ลูกค้าสร้างบ้าน
การจัดหาสถาปนิกและแบบบ้าน
การตรวจสอบความพร้อมของแบบก่อสร้างก่อนใช้ว่าจ้าง
การกำหนดมาตรฐานฝีมือช่าง
การสรรหาผู้รับเหมา
การจัดทำราคากลาง
การพิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง
การต่อรองราคากับผู้รับเหมา
การจัดทำเอกสารสัญญาที่จะใช้ว่าจ้าง
การเซ็นต์สัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน

 

ข้อตกลงในการว่าจ้างผู้รับเหมา

วันทำสัญญา ผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาจะทำการก่อสร้าง..ให้กับผู้ว่าจ้างก่อน !!!

เมื่อผู้รับเหมาทำงานครบงวด..ถูกต้องตามหัวข้อต่อไปนี้
แบบก่อสร้าง
มาตรฐานการก่อสร้าง
มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน

ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา..ที่เป็นคู่สัญญา

 

คุณภาพงาน กับ ราคาค่าก่อสร้าง

เพราะซีเล็คคอนมีความเชื่อว่า..

คุณภาพงานสร้างบ้าน...
จะต้องดี..จากข้างในถึงข้างนอก (จากโครงสร้างถึงผิวผนัง)
จะต้องดี..ตั้งแต่เสาเข็มจรดหลังคา !!!

คุณภาพงานของซีเล็คคอน จึงหมายถึง....

ก. การใช้วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างและงานโครงหลังคา ใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
วัสดุมุงหลังคา ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุที่ใช้ก่อผนัง ฉาบผนัง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
วัสดุที่ใช้ทำฝ้าฉาบเรียบ โครงฝ้า , แผ่นฝ้า , อุปกรณ์
   ใช้ตรายี่ห้อที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
วัสดุตกแต่ง (วัสดุปูพื้น วัสดุกรุผนัง ประตูหน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ)
   ตามรสนิยมของผู้ว่าจ้าง
วัสดุประเภทสายไฟฟ้า ใช้ตรายี่ห้อที่ยอมรับมากที่สุด
วัสดุที่ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล เน้นความคงทนเป็นพิเศษ
วัสดุที่ใช้ทาสี ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผู้ว่าจ้าง

ข. ฝีมือช่าง

การใช้ฝีมือช่างฝีมือดี มีข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างเป็นรูปธรรม
   มีรูปปรากฎในหนังสือข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้านและมาตรฐานฝีมือช่าง
   ที่ซีเล็คคอนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบสัญญาว่าจ้าง

ค. วิธีการที่ใช้ก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้าง/เทคนิคก่อสร้าง ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนัก
   ผู้ว่าจ้างหลายคนเข้าใจว่าวิธีการก่อสร้างได้กำหนดไว้ให้หมดแล้ว
   นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก
   ท่านอาจไม่ทราบว่า...
   สถาปนิกได้เปิดช่องให้ผู้รับเหมาเลือกวิธีการก่อสร้างเองในแบบก่อสร้าง
   นี่เป็นช่องโหว่หนึ่ง ที่ทำให้ผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำๆได้
   หรือ ตอนคิดราคาใช้เทคนิดก่อสร้างอย่างหนึ่ง(ซึ่งดีกว่าและมีต้นทุนก่อสร้างสูงกว่า)
   แต่ตอนลงมือก่อสร้าง ใช้เทคนิคก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ำกว่า
ดังนั้นคุณภาพงานในทัศนะของซีเล็คคอน จึงหมายถึงวิธี/เทคนิคที่ใช้ก่อสร้างด้วย

โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างบ้าน ของซีเล็คคอน

หนึ่งในความตั้งใจ..ที่จะให้งานก่อสร้างของลูกค้าออกมาดี !

ซีเล็คคอน จัดทำหนังสือมาตรฐานฝีมือช่างใช้ประกอบสัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน
และ..จัดทำโปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างติดที่หน้างาน
เพื่อบอกกับคนงานว่า งานแบบไหนที่โอเค และงานแบบไหนที่ไม่โอเค

ในส่วนของราคาค่าก่อสร้างนั้น..
ซีเล็คคอนมองเรื่องความยุติธรรม ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
ผู้ว่าจ้างจ่ายในราคาที่เหมาะสม ผู้รับเหมาได้กำไรตามสมควร
คุณภาพงานและฝีมือช่างต้องสมราคาที่ผู้ว่าจ้างจ่าย !!

การเสนอราคาต้อง..โปร่งใส
ตรงไปตรงมา ไม่มีการซ่อนกำไรไว้ในเนื้อบีโอคิว !!!


ใครคือ...คู่สัญญาสร้างบ้าน/อาคาร..?

คู่สัญญาก็คือ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับเหมา" ครับ

โดยระหว่างการก่อสร้าง ซีเล็คคอนจะทำหน้าที่..
ให้คำปรึกษา ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง
ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
บริการให้คำปรึกษากับผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาสร้างบ้าน
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
  หากปรากฎว่าผู้ว่าจ้างได้ทำการแก้ไขปัญหาเองแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้


มีหลักประกันความเสียหาย จากการว่าจ้างสร้างบ้าน

...เพราะมั่นใจในการให้บริการ..เราจึงกล้าประกาศกับลูกค้าที่ใช้บริการกับเราว่า

" หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วไป..
..แต่หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง...
.. เช่นถูกผู้รับหมาทิ้งงาน..
..ผู้ว่าจ้างจะอยู่ในสภาพที่เสียหายน้อยที่สุดไปจนถึงไม่เสียหายอะไรเลย" **

** ภายใต้เงื่นไข 2 ข้อ
1. วัสดุต้องไม่ขึ้นราคาพรวดพราดมากเกินไป
2. ลูกค้าสร้างบ้านจะต้องไม่ปล่อยให้งานก่อสร้างผิดพลาดมากเกินไป
หากมีข้อสงสัยในงานส่วนนั้นๆ ให้สอบถามซีเล็คคอน


บริการนี้..
สามารถที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา
ให้กับผู้ว่าจ้าง ได้มากกว่า 95 %" **

** เทียบกับกรณีที่ท่านว่าจ้างเอง..
หรือให้คนที่ไม่มีประสบการณ์โชกโชนเรื่องการว่าจ้าง มาทำการว่าจ้างให้

เพราะ ซีเล็คคอน...
มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า..
นับร้อยๆหลัง..
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ !
ดูผลงานว่าจ้างของเรา คลิกที่นี่


"จุดยืน" ในการให้บริการของเรา !!!

เราเอาใจ "ความถูกต้อง"
ไม่เอาใจ..ผู้ว่าจ้างหากปรากฎว่าท่านไม่ทำตามสัญญา..
ไม่เอาใจ..ผู้รับเหมารับเหมาหากทำไม่ถูก...

บริการนี้..ไม่เหมาะสำหรับท่านที่..
ไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล...
มีความเห็นแก่ตัว... เห็นแก่ได้..
เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่..ไม่ฟังใคร


อัตราค่าบริการ

ลูกค้าสร้างบ้านที่จะใช้บริการ
ต้องเสียค่าบริการ 40,000 บาท สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 300 ตร.ม.
กรณีพื้นที่่ก่อสร้างเกิน 300 ตารางเมตร สอบถามบริษัท
ประกาศปรับราคาเมื่อ 3 ก.พ. 2561

ติดต่อสอบถาม โทร 02 7226891 , 0863193119

ข้อมูลเกี่ยวกับ..การให้บริการ

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com