รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) apasn
สถานที่ก่อสร้าง พิษณุโลก
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 ธันวาคม 2551
วันที่ครบกำหนด 15 กรกฎาคม 2552
วันที่รายงาน 5 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

 
ผลงานด้านการก่อสร้าง  เป็นของผู้รับเหมา
ดำเนินการว่าจ้าง โดย ซีเล็คคอน
 

 

ค้นหาวัสดุก่อสร้างสงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com (mt_1)