ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข่าวดี.!! สำหรับผู้รับเหมา
ที่ต้องการ...หางานสร้างบ้าน
กับลูกค้าสร้างบ้าน..โดยตรง

 

 

ซีเล็คคอน..
ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน
ขอเชิญผู้รับเหมา..
ที่มีฝีมือ มีศักยภาพในการทำงาน
เข้าร่วมประมูลงานสร้างบ้าน..กับทางเรา

 

รับงาน-รับเงิน..กับผู้ว่าจ้างโดยตรง

ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูล
เซ็นต์สัญญากับผู้ว่าจ้าง (Owner) รับเงินจากผู้ว่าจ้างโดยตรง.!!

สมมุติฐานเรื่องค่าตัวผู้รับเหมา

ซีเล็คคอน มองว่าผู้รับเหมาที่มีฝีมือ..
มีศักยภาพ ควรจะมีค่าตัวต่อเดือนๆละ 60,000 -70,000 บาท.!!

สมมุติฐานเรื่องกำไร

เมื่อผู้รับเหมาสร้างบ้านจบหลังแล้ว
หักค่าตัวตามข้อที่แล้ว(เดือนละ 6-7 หมื่นบาท) แล้วควรจะมีกำไรเหลืออย่างน้อย 10%

สมมุติฐานเรื่อง ราคางานในบีโอคิว

การทำราคากลางของ..
ซีเล็คคอน เราให้ค่าวัสดุและค่าแรงเพียงพอกับการทำงาน

เกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง

สัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน
ซีเล็คคอน เป็นผู้ออกแบบสัญญาเอง เป็นสัญญาสร้างบ้าน.ที่มีแนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมาแบบ win win

โอกาสในการเข้าถึงผู้ว่าจ้าง โดยตรง

ร่วมประมูลงานสร้างบ้านที่..ซีเล็คคอน
คือโอกาสของผู้รับเหมาที่จะเข้าถึงผู้ว่าจ้างสร้างบ้านโดยตรง
ทุกครั้งที่ผู้รับเหมาเสนอตัวเข้าร่วมประมูลงาน
ซีเล็คคอน..จะเป็นฝ่ายพาลูกค้าสร้างบ้าน มาดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมาที่หน่วยงาน

โอกาสที่จะมีงานทำต่อเนื่อง

เมื่อได้งานก่อสร้างบ้าน..จากการประมูลงานที่ซีเล็คคอนแล้ว
ระหว่างการก่อสร้าง หากผลงานดี เป็นไปตามข้อตกลง ผู้รับเหมามีโอกาสที่จะได้งานหลังต่อๆไปโดยไม่ยาก

ผ่อนแรง..สำหรับการเคลียร์แบบ

แบบก่อสร้างทุกแบบที่ซีเล็คคอนได้รับจากลูกค้ามา
เราจะทำการตรวจสอบความสมบรูณ์
เคลียร์แบบละเอียดทุกครั้ง..ก่อนที่จะนำมาตีราคากลาง
ผู้รับเหมาที่ได้งาน..
สามารถใช้แบบก่อสร้างที่เคลียร์ไว้แล้ว มาตรวจสอบและนำไปก่อสร้างได้เลย

ไม่ต้องเหนื่อ ถอดบีโอคิว

ซีเล็คคอน แบบฟอร์มบีโอคิวที่มีงปริมาณวัสดุและราคาวัสดุให้
ผู้รับเหมาไปใส่ ค่าเตรียมการ ค่าแรง ค่าดำเนินการ และกำไรเอง
โดยแบบฟอร์มบีโอคิวดังกล่าว ผู้รับเหมาสามารถแก้ไขได้ทุกจุด

มีคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหา

เวลาที่ผู้รับเหมามีข้อขัดแย้งกับผู้ว่าจ้าง ซีเล็คคอนจะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหา โดยยึดหลักตามสัญญาที่ผู้รับเหมาเซ็นต์ไว้กับผู้ว่าจ้าง

เก็บเงินค่างวดได้ทุกงวด

ระบบการว่าจ้างผู้รับเหมาของซีเล็คคอน..
ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาเก็บเงินงวดสุดท้ายไม่ได้
เพราะ 2 งวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างได้วางแคชเชียร์เช็ค..
ในนามผู้รับเหมา(ขีดฆ่าหรือผู้ถือ)ไว้เป็นหลักประกันที่ซีเล็คคอนแล้ว
หากทำงานได้ตามข้อตกลงในสัญญา..
ผู้ว่าจ้างไม่สามราถปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาได้

ตามสัญญารับเงินภายใน 4 วัน หลังการส่งงาน
ในทางปฏิบัติวันนี้ส่งงาน..วันรุ่งขึ้นลูกค้าจ่ายให้แล้ว

เมื่อผู้รับเหมาส่งงานและหากว่างานนั้นเสร็จครบถ้วน
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา..
ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างภายใน 4 วันนับจากวันส่งงาน
ในทางปฏิบัติ..ลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายเงินหลังจากส่งงานประมาณ 1 วัน

สนใจติดต่อ
บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด
700/74 อาคารรีเจนท์ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 722 6891

ไม่ต้องกลัวเก็บเงินลูกค้าไม่ได้
เพราะลูกค้าได้วางแคชเชียร์เช็คในนามผู้รับเหมา
ไว้ที่ซีเล็คคอนแล้ว


ทำงานเสร็จรับแคชเชียร์เช็ค ค่างวดๆสุดท้าย สบายใจ..ไม่โดนเบี้ยว


ระหว่างการก่อสร้าง ทำงานถูกต้อง ผู้ว่าจ้างยินดีจ่าย

กลับหน้าแรกสร้างบ้าน


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com