เราช่วยให้คุณสร้างบ้าน ที่ได้คุณภาพ...
แบบสบายใจ ปลอดภัยจากปัญหาทิ้งงาน

บริการ "ลดความเสี่ยง" เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา
สำหรับท่านที่ประสงค์จะ ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

Service Select Con

บริการ.. "วางระบบ" เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา
สำหรับท่านที่.. ต้องการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
และต้องการ..มืออาชีพ ทำงานในส่วนที่ "ท่านทำเองไม่ได้"

บริการ "วางระบบ" เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา..คืออะไร ?

คือการสร้าง "ข้อกำหนด" ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
เพื่อให้ทั้ง "ลูกค้าสร้างบ้าน" และ "ผู้รับเหมา" นำไปปฏิบัติระหว่างการว่าจ้างผู้รับเหมา

 

เพื่อ "ป้องกัน" ไม่ให้ลูกค้าสร้างบ้านได้รับความเสียหาย
เพราะ "ความไม่รู้" ในเรื่องงานก่อสร้างว่า..ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

 

จำเป็นต้อง "วางระบบ" เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา..ด้วยหรือ ?

ผมเชื่อว่า..ลูกค้าสร้างบ้าน เป็นคนฉลาด
หลายท่านประสบความสำเร็จอย่างมากๆ ในอาชีพของตนเอง

 

แต่ในโลกของการสร้างบ้าน..นี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ลูกค้าสร้างบ้านชำนาญ
ลูกค้าที่ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง "
ก็ยากที่จะ "รู้เท่าทัน" ผู้รับเหมา ในขณะที่ทำการว่าจ้าง

ผลที่ตามมา คือ..
เสียเปรียบผู้รับเหมา บางรายก็โดนทิ้งงาน

 

ความเสี่ยง..กรณีว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง !!

หากถูกทิ้งงาน เสียหายเยอะมาก !!

มีความเสี่ยงที่จะได้บ้านที่มี คุณภาพ "ต่ำกว่ามาตรฐาน"

มีความเสี่ยงที่จะได้บ้านที่มี ฝีมือช่าง "ต่ำกว่ามาตรฐาน"

"เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา ทั้งในแง่ สัญญา ราคา และ เนื้องาน

 

การวางระบบ ฯ ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ ต่อไปนี้..

จะตกลงเรื่อง “ความชัดเจน” ในเนื้องานที่จะว่าจ้างกันอย่างไร ?

จะตกลงเรื่อง “ความชัดเจน” ในวัสดุก่อสร้าง อย่างไร ?

จะตกลงเรื่อง “มาตรฐานการทำงาน” กันอย่างไร ?

อะไรคือ เครื่องมือของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจสอบคุณภาพงานและฝีมือช่าง ?

จะวางแนวทาง ให้ผู้รับเหมาเสนอราคาอย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ ?

จะมีข้อตกลงในการชำระเงิน อย่างไร จึงจะไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา ?

จะเขียนสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา อย่างไร ?

มีมาตรการในการป้องกัน งานก่อสร้างล้าช้าอย่างไร ?

อะไรคือ "กลไก" ป้องกันความเสียหาย หากโชคร้ายถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน ?

 

 

Service Select Con

รายละเอียด การให้บริการ

ลูกค้าที่ใช้บริการนี้ ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ..ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

บริการกำหนด วัสดุ วิธีการก่อสร้าง และ ฝีมือช่างที่จะได้รับ ให้ชัดเจน

ให้ใช้เอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง ของ ซีเล็คคอน ในการว่าจ้าง และตรวจสอบเพื่อจ่ายค่างวดงาน

บริการจัดทำแบบฟอร์ม บีโอคิว (ที่สะท้อนวิธีการก่อสร้างที่กำหนดไว้) เพื่อให้ผู้รับเหมานำไปใช้คิดราคา

บริการแบ่งงวดงาน เพื่อป้องกันผู้รับเหมา "ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน"

ใช้ร่างสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา (ที่ซีเล็คคอนออกแบบ) เป็นร่างสัญญาที่ใช้มาเป็น 10 ปีแล้ว

บริการรับวางหลักประกันการว่าจ้าง (กรณีผู้ว่าจ้างไม่ได้จ่ายเงินมัดจำสัญญากับผู้รับเหมา)

บริการไกล่เกลี่ย "ข้อขัดแย้งระหว่างการก่อสร้าง"


ประโยขน์ที่ลูกค้าสร้างบ้าน/อาคาร ได้รับ..

ลดความเสียหายได้มาก หากผู้รับเหมาทั้งงาน
    (ถ้าเป็นบริการว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบของซีเล็คคอน ลูกค้าสร้างบ้าน..
    แทบจะไม่เสียหายอะไรเลย หากถูกทิ้งงาน)

ข้อตกลงเรื่องเนื้องานชัดเจน

สัญญาสร้างบ้านไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา

ไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเนื้องานเป็นจำนวนมาก

มีคนกลางไกล่เกลี่ยในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง

มีระบบดูแลลูกค้าสร้างบ้าน ภายใต้การรับประกันผลงานของผุ้รับเหมา

 

บริการนี้..จัดทำขึ้น..
เพื่อให้ลูกค้าสร้างบ้าน ที่ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
มีหลักประกันในการสร้างบ้านมากขึ้น

 

ควรทราบว่า.
บริการนี้ประสิทธิภาพน้อยกว่า
การใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา เต็มรูปแบบกับซีเล็คคอน

 

ให้บริการโดย "ลุงทอม"
ผู้มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา "มากที่สุด" ในประเทศไทย
ผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า
เกือบ 200 หลัง

 

ติดต่อเรา คลิกที่นี่

 

 

ผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา

 

 

19 User Online