ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สร้างบ้านสักหลัง ว่าจ้างใครดี..?

 


โดย ลุงทอม

ปปรับปรุงเนื้อหา เมื่อ 2 ตุลาคม 2559

ตอนที่ 4.....จ้างสถาปนิกออกแบบบ้าน
ให้สถาปนิก..ช่วยว่าจ้างผู้รับเหมาให้ !

2

ผู้ออกแบบ Atchitect of Art โทร 090 943 5555 หากต้องการเงื่อนไขพิเศษ
ติดต่อ 02 7226891

ขั้นตอน..ในการออกแบบบ้าน ของสถาปนิก

1. ลูกค้าสร้างบ้านคัดเลือกสถาปนิก..
    โดยดูจากผลงานออกแบบที่ผ่านมา , ค่าออกแบบ , นิสัยใจคอของสถาปนิก
2. ลูกค้าสร้างบ้าน..
    แจ้งงบประมาณที่จะใช้สร้างบ้าน ตกลงราคาค่าออกแบบ..ก่อนใช้บริการ
3. เมื่อตัดสินใจเลือกสถาปนิกแล้ว
    ลูกค้าสร้างบ้านเซ็นต์สัญญาว่าจ้างสถาปนิก และจ่ายเงินค่าออกแบบงวดแรก
4. สถาปนิกเริ่มงาน..
    โดย ซักถามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ในแง่มุมต่างๆ, สถาปนิกสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ,
    ออกแบบร่างเบื้องต้น (แบบพรีรีม แสดงแปลนบ้านชั้นต่างๆ รูปด้านต่างๆของบ้าน)
    พร้อมแจ้งให้ลูกค้าสร้างบ้านทราบว่า แบบที่ออกแบบมาให้ดูนี้
    จะสร้างได้ในงบประมาณเท่าไร
5. ลูกค้าสร้างบ้านของปรับแก้แบบร่างเบื้องต้น ปรับแก้จนกระทั่งลูกค้าสร้างบ้านพอใจแล้ว
    (สถาปนิกบางท่านอาจกำหนดจำนวนครั้งในการปรับแก้)
    เมื่อสรุปแบบร่างแล้ว ลูกค้าสร้างบ้าน จ่ายเงินค่าแบบงวดที่ 2 ให้กับสถาปนิก
6. สถาปนิกหารือลูกค้าสร้างบ้านในเรื่องวัสดุต่างๆที่จะใช้ ก่อนลงมือทำแบบก่อสร้าง
7. สถาปนิกทำแบบก่อสร้าง
    ประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรม , แบบวิศวกรรม , แบบไฟฟ้า และแบบสุขาภิบาล
8. เมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
    สถาปนิกส่งแบบก่อสร้างนั้นให้ลูกค้าสร้างบ้านตรวจสอบ เมื่อลูกค้าสร้างบ้านโอเคแล้ว
    สถาปนิกส่งมอบแบบก่อสร้างและเอกสารที่่จะใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
    ให้กับลูกค้าสร้างบ้าน และ สถาปนิกจะเก็บเงินงวดที่ 3
9. ลูกค้าสร้างบ้านยื่นขออนุญาตปลูกสร้างกับสำนักงานเขต
    ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสร้างบ้านจะต้องหาสถาปนิก และ/หรือวิศวกรมาเซ็นต์ควบคุมงาน
    (ปรกติแล้วสถาปนิกผู้ออกแบบจะไม่ยอมเซ็นต์คุมให้)
10. ในระหว่างการขออนุญาต..
    สำนักงานเขตอาจขอให้แก้ไขแบบก่อสร้างที่ยื่นมา เมื่อแก้ไขแล้ว
    หากไม่มีอะไรผิดอีก สำนักงานเขตจะออกใบอนุญาตก่อสร้างให้กับลูกค้าสร้างบ้าน
    สถาปนิกจะเก็บเงินลูกค้าสร้างบ้านอีกงวด

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

ต้องการดูทางเลือกอื่น ในการว่าจ้างสร้างบ้าน คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี

ไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้ เมื่อเตรียมการสร้างบ้าน

 

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com