ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน
 

สมาชิก Login

สมัครสมาชิกใหม่ , ลืมรหัสผ่าน

คุยเฟื่องเรื่องวัสดุ

โดย..นายซอกแซก

ประจำเดือน กันยายน 2553

ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง และ ปูนกาวซีเมนต์สำหรับปูหิน
2

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของปูนกาวซีเมนต์์ และปูนซีเมนต์ผสมทราย

ปูนกาวซีเมนต์ ปูนทราย
1. ข้อมูลวัสดุ

เป็นผลิตภัณฑ์ผสมสำเร็จ สำหรับงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

เป็นปูนซีเมนต์ทั่วไปที่ใช้สำหรับงานก่องานฉาบ ผสมกับทรายส่วนใหญ่เป็นทรายแม่น้ำ โดยสัดส่วนการผสมแบ่งออกเป็นน้ำ 1 ส่วนปูนซีเมนต์ 2 ส่วน ทราย 3 ส่วน

2. ความสะดวกในการใช้งาน

สะดวกแค่ผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดมาข้างถุงก็สามารถใช้งานได้เลย ด้วยการผสมที่ง่ายทำให้หน้างานสะอาด ฝุ่นน้อย ขนย้ายได้ง่าย น้ำหนักต่อถุงไม่มาก

ต้องซื้อปูนถุงและใช้ทราย ขั้นตอนการผสมยุ่งยากกว่า เพราะต้องทำการร่อนทรายเอาสิ่งสกปรกออกก่อนจึงจะทำการผสมปูนได้ นอกจากนี้ขั้นตอนการผสมยังต้องใช้พื้นที่ซึ่งสร้างความเลอะเทอะ ก่อให้เกิดฝุ่นในหน้างาน

3. การทำงาน
การปูกระเบื้อง ด้วย ปูนกาวซีเมนต์
การปูกระเบื้อง ด้วยปูนทราย

ต้องเตรียมผิวพื้นด้วยการเทปูนทรายปรับระดับก่อน แล้วจึงใช้ปูนกาวซีเมนต์ปูบนปูนทรายที่ปรับระดับเอาไว้ก่อนหน้านี้

ไม่ต้องเทปูนทรายปรับระดับ ใช้ปูนทรายปูสดได้เลย ตัวปูุนทรายจะเป็นตัวปรับระดับในชณะที่ทำการปู

ในกรณีที่การปรับพื้นผิวก่อนการปูกระเบื้องทำได้ไม่เรียบ หรอื ไม่ได้ระนาบ จะส่งผลถึงความสวยงามในการปูกระเบื้อง และถ้าประบผิวพื้นได้เรียได้ระนาบ จะส่งผลให้งานปูกระเบื้องมีความสวยงาม

ความสวยงามของงานปูกระเบื้อง เกิดขึ้นจากฝีมือในการปู

จากการสัมภาษณ์ช่างปูกระเบื้อง เกี่ยวกับความยากง่ายในการปู ส่วนใหญ่ตอบว่า ปูด้วยปูนกาวซีเมนต์ทำงานได้ง่ายกว่า

ในขณะที่ช่างปูกระเบื้องส่วนน้อย ถนัดการปูกระเบื้อง โดยใช้ปูนทราย ตอบว่าปูด้วยปูนทรายง่ายกว่า

ปูนกาวซีเมนต์แห้งช้ากว่าปูนทราย ทำให้มีเวลาในการปรับแต่ง งานปูกระเบื้องให้สวยงาม

ปูนทรายแห้งเร็วกว่า ช่างบางคนบอกว่าใช้ปูผนังดี

ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำ

กระเบื้องบางชนิดต้องแช่น้ำก่อนการปู

3. คุณภาพงาน และ ความสวยงาม

ช่างปูกระเบื้องฝีมือส่วนใหญ่เลือกใช้ปูนกาว เพราะทำให้งานออกมาดี

ปูกระเบื้องด้วยปูนทรายงานก็ออกมาดีได้ ถ้าช่างมีฝีมือ

ส่วนผสมคงที่ การยึดเกาะดีกว่าูปูุนทราย

ส่วนผสมปูนเค็มหรือจืด ขึ้นอยู่กับช่างปูกระเบื้อง ส่วนใหญ่ผสมแบบกะๆเอา ความยึดเกาะจึงเป็นรองปูนกาว

 

ปูนกาวซีเมนต์ ปูผนัง ปูนกาวซีเมนต์ ตราเว็บเบอร์ ปูนกาวซีเมนต์ ตราเสือ

ปูนกาว ซีเมนต์

ปูนกาวซีเมนต์ ตราทีพีไอ ปูนกาวซีเมนต์ ตราเดพโก้
ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้อง และ ปูหิน ยังมีรูปให้ดูอีกมากในหน้าถัดๆไป

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com