เราช่วยให้คุณสร้างบ้าน ที่ได้คุณภาพ...
แบบสบายใจ ปลอดภัยจากปัญหาทิ้งงาน

บริการ
พิสูจน์ทราบ"ข้อเสียเปรียบ"
ก่อนเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน กรณีท่านว่าจ้างผู้รับเหมาเอง

Service Select Con

บริการพิสูจน์ทราบ..
ข้อเสียเปรียบ..ก่อนเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน
หากท่านประสงค์จะ..ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง !!

ค่าบริการ เริ่มต้น 5,000 บาท

กำลังจะว่าจ้างผู้รับเหมา "สร้างบ้าน"ใช่ไหม ?
ท่านอยากรู้หรือไม่ว่า....


ท่าน "เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา ตรงจุดไหน ?

ราคาที่ท่านกำลังจะว่าจ้าง "ถูก หรือ แพง" ?

ข้อตกลงที่ท่านว่าจ้าง "ชัดเจน" หรือไม่ ?

จะป้องกันความเสียหาย "เพราะถูกทิ้งงาน" ได้อย่างไร ?

บริการพิสูจน์ทราบ..
ข้อเสียเปรียบ ก่อนเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน.!!
ท่านสามารถใช้บริการข้อใดข้อหนึ่ง หรือทุกข้อก็ได้ **


บริการชี้จุดที่ท่าน "เสียเปรียบ"
    จาก "ร่างสัญญา" ชุดที่ท่านจะเซ็นต์กับผู้รับเหมา

บริการตรวจสอบราคาค่าก่อสร้าง
    จาก "บีโอคิว" ชุดที่ท่านจะเซ็นต์สัญญา กับผู้รับเหมา

บริการ "เจรจา" กับผู้รับเหมา
    เพื่อให้ท่าน "ได้ข้อตกลงที่ชัดเจน " ว่าท่านจะได้ หรือไม่ได้อะไร ?

บริการต่อรอง
    "เรื่องสัญญาและงวดงาน" กับผู้รับเหมา ให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด !!

 

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ ควรจะ..

มีแบบก่อสร้างแล้ว

กำลังจะส่งแบบก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาตีราคา

ผู้รับเหมาเสนอราคามาแล้ว กำลังเปรียบเทียบราคา เพื่อการตัดสินใจจ้าง

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ..

ทราบว่ามีจุดใดบ้างที่ท่าน "เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา

ช่วยลดปัญหา " ถูกโก่งราคา"

เพื่อให้เนื้องานสร้างบ้าน มีความชัดเจน ก่อนเซ็นต์สัญญา

ป้องกันปัญหา "ถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน"

ลดความเสียเปรียบที่ผู้ว่าจ้างได้รับจากผู้รับเหมา

 

** บริการนี้..เหมาะสำหรับ....
ท่านที่ประสงค์ จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
และต้องการ "ตัวช่วย" ทำงานในส่วนที่ท่านไม่สามารถทำเองได้ !!

ให้บริการโดย "ลุงทอม"
ผู้มีประสบการณ์ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา มากที่สุดในประเทศไทย
มีผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้านบนที่ดินลูกค้า
เกือบ 200 หลัง

ผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา

 

 

22 User Online