เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

บริการ..ลดข้อเสียเปรียบ
ก่อนเซ็นต์สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา

บริการนี้ "เหมาะ" สำหรับท่านที่..
จะ "เซ็นต์สัญญา"สร้างบ้าน/อาคาร

 1. ท่านมีผู้รับเหมาเสนอราคาแล้ว

 2. ต้องการให้เรา "ต่อรอง"ราคาให้

 3. กำลังตัดสินใจว่าจะว่าจ้างใคร

 4. ต้องการสัญญา
  และงวดงานที่ไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา

บริการของเราในส่วนนี้ *

Service Select Con

เราตรวจสอบราคา
แล้ว "ชี้เป้า" ตรง "จุดหลักๆ"

ว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมานั้น
ตรงไหน "ราคาแพง"
หรือ..."ถูกเกินไป" ?
เสนอราคา "ครบถ้วน" หรือไม่ ?

Service Select Con

สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา..
ซีเล็คคอน "ออกแบบเอง"..
ใช้ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"..มาแล้ว
กว่า 200 หลัง
"ถูกพิสูจน์" มาแล้ว 14 ปี

ว่า
ช่วย "ลดข้อเสียเปรียบ"
ช่วย "ลดความเสียหาย"
จากปัญหา.ผู้รับเหมา.." ทิ้งงาน"
ได้เป็นอย่างดี

เราแบ่ง "งวดงาน" ประกอบสัญญา
บนหลักการแบบ วิน วิน

ผู้รับเหมา..
ไม่ได้เงิน "เกินกว่า" เนื้องานในช่วงแรกๆ
แคชโฟลว์ของผู้รับเหมา "ไม่ติดขัด"
ช่วยลดความเสียหาย..
หากโชคร้ายถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"

Service Select Con

บริการต่อรองราคาให้สอดคล้องกับเนื้องานที่จะทำ
ต่อรองให้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ผู้รับเหมา

Service Select Con

โดย "ระบุ" ในเรื่องต่อไปนี้ "ให้ชัดเจน"...
ก. "เนื้องาน" ก่อสร้างที่จะทำ
ข. "วัสดุ" ก่อสร้างที่จะใช้
ค. "วิธีการ" ที่จะใช้ในการก่อสร้าง

เพื่อป้องกัน
ปัญหา "ขัดแย้ง" กัน ในภายหลัง

Service Select Con

เราบริการให้คำแนะนำ
เพื่อ "การตัดสินใจ" เลือกผู้รับเหมา

บน "หลักการ" ดังต่อไปนี้
ก. ราคาของผู้รับเหมา
ข. ทัศนคติ..ของผู้รับเหมา
ค. ผลงานของผู้รับเหมา

 

* ถ้าต้องการประสิทธิภาพเต็มที่
   แนะนำให้ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
   เต็มรูปแบบ
  <คลิกดู>


  สอบถามรายละเอียดได้ที่

  บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด
  โทร. 081 8468948
         02 7226891


5 User Online