เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) saiy
สถานที่ก่อสร้าง สมุทรปราการ
รหัสของผู้รับเหมา C 20096
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 330 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2551
วันที่ครบกำหนด 10 เมษายน 2552
วันที่รายงาน 3 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มศิลา

ผลงานด้านการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา

ผู้ดำเนินการว่าจ้าง  ซีเล็คคอน