เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) supasith
สถานที่ก่อสร้าง ซอยวัดลาดปลาดุก บางใหญ่
รหัสของผู้รับเหมา C 20096
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 300
วันที่เริ่มก่อสร้าง 31 มกราคม 2552
วันที่ครบกำหนด 30 พฤศจิกายน 2552
วันที่รายงาน 5 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มศิลา

ผลงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา

ดำเนินการว่าจ้าง โดย ซีเล็คคอน