รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Nattakan@msn.com
สถานที่ก่อสร้าง แมกไม้ รามอินทรา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 3 พฤศจิกายน 2551
วันที่ครบกำหนด 15 มกราคม 2552
วันที่รายงาน 5 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มศิลา

 

ค้นหาวัสดุก่อสร้างสงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com (mt_1)