เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Thaveesub
สถานที่ก่อสร้าง ลาดพร้าว
รหัสของผู้รับเหมา C 20092
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง -
วันที่เริ่มก่อสร้าง -
วันที่ครบกำหนด -
วันที่รายงาน 3 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มศิลา

-