เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) boat
สถานที่ก่อสร้าง ลำลูกกา ปทุมธานี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 326 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ครบกำหนด 5 มกราคม 2559
วันที่รายงาน 6 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

ผลงานการก่อสร้างบ้านหลังนี้...

เป็นของผู้รับเหมา..ที่เข้ามาประมูลงานกับซีเล็คคอน
โดยมี ซีเล็คคอน ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน ทำการว่าจ้างผู้รับเหมาให้ !

แนวคิดในการว่าจ้าง คือ..
วันทำสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา !

ผู้รับเหมาจะต้องลงมือทำงานให้ก่อน !
เมื่อทำงานครบงวดแล้ว...ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ผู้ว่าจ้าง จึงจะจ่ายเงินค่างวดงาน ให้กับผู้รับเหมา !

ระหว่างการก่อสร้าง หากมีปัญหาที่ผู้ว่าจ้างแก้ไขไม่ได้
ซีเล็คคอน..จะช่วยแก้ปัญหาให้

สบายใจ..เมื่อใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..กับ ซีเล็คคอน