เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) โต้ง
สถานที่ก่อสร้าง หพลโยธิน
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 6 พฤษภาคม 2552
วันที่ครบกำหนด 5 พฤษภาคม 2553
วันที่รายงาน 17 มิถุนายน 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2552 - 17 มิถุนายน 2553