เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของ "ซีเล็คคอน"

 

Service Select Con

แนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของซีเล็คคอน

วันทำสัญญา
ลูกค้าสร้างบ้านไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

ให้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายลงมือก่อสร้างให้ก่อน
หากทำงานไม่ได้ผลงานตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ไม่ต้องจ่าย "ค่างวด" ให้กับผู้รับเหมา (ผลงาน+/-5 %)

ผู้รับเหมา..จะไม่ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน !!


ท่านไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา !!

ไม่ต้อง "สะดุ้ง-ผวา" กับปัญหาทิ้งงาน!!

เงื่อนไขการว่าจ้าง "ชัดเจน" ไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา !!

สัญญาก่อสร้าง รัดกุม ออกแบบโดยซีเล็คคอน !!

แบ่งงวดงานละเอียด ผู้รับเหมาไม่ได้เงิน เกินกว่าเนื้องาน !!

คุณภาพงานโดยรวมดีกว่า ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า!!

ขจัด "ข้อผิดพลาด" ในแบบก่อสร้าง ก่อนนำไปตีราคา!!

มีขั้นตอนให้ลูกค้า "ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคากลาง !!

ทำงานไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลง ไม่ต้องจ่ายค่างวด !!

 

ซีเล็คคอน..
ฟิ๊กซ์วิธีการก่อสร้างและคุณภาพงานก่อสร้าง
ให้ผู้รับเหมาทำให้ได้ตามรูป
หากทำงานไม่เหมือนภาพ +/- 5% ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่างวด

Service Select Con
Service Select Con

Service Select Con

 
 
66 User Online