เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ซีเล็คคอน คือ ที่ปรึกษา
ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา

Service Select Con

 1. ซีเล็คคอน คือ
  ที่ปรึกษาด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา

  ตอบ :

  บริการของเรา เรียกว่า..

  บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา

   

  @@@@@

  ท่านอาจ..คิดว่า

  เรื่องว่าจ้างผู้รับเหมา..
  ท่าน "ทำเองได้"

   

  แต่..

  • ท่าน "จะมั่นใจ" ได้อย่างไร
   ว่าจะได้บ้านคุณภาพแบบ "แน่ๆ"

  • ท่านจะป้องกัน ไม่ให้
   ผู้รับเหมาเอากำไร "มากเกินไป"
   ได้อย่างไร ?

  • ท่านมีวีธีการ
   ป้องกัน+แก้ไขปัญหา
   ที่จะเกิดขึ้น..หรือไม่ ?

  • ท่าน "คอนโทรล" ผู้รับเหมา
   ได้หรือเปล่า ?

  • ท่านตัดสินใจเรื่อง "ราคา"
   ด้วย "การคาดเดา"
   หรือ
   ตัดสินใจแบบ "รู้ต้นทุน"
   ของผู้รับเหมา

  • ท่านมีมาตรการ "ป้องกัน"
   ความเสียหายหากถูก "ทิ้งงาน"
   อย่างไร ?


  ถ้าท่านทำได้ ตามที่กล่าวข้างต้น
  ท่านว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง
  เลยครับ

   

  ถ้าทำไม่ได้..

  ต้องใช้ "มืออาชีพ"
  อย่าง "ซีเล็คคอน"จัดการให้ครับ


 2. แนวคิด..
  ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
  แบบ "เซอร์ไพรส์"

  ตอบ :

  1. ไม่ต้องจ่าย..เงินมัดจำสัญญา
   ให้กับผู้รับเหมา

  2. ผู้รับเหมา
   ทำงานก่อสร้าง "ให้ก่อน"
   เห็น "ผลงาน" ก่อสร้างแล้ว
   ค่อย "จ่ายค่างวด"ให้กับผู้รับเหมา

  3. ผู้รับเหมา
   ทำงานไม่ได้คุณภาพงาน
   ตามโปสเตอร์
   มาตรฐานฝีมือช่าง ของซีเล็คคอน
   ท่านไม่ต้องจ่าย 3. บริการของซีเล็คคอน


23 User Online