เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

เราคือ..ซีเล็คคอน

Service Select Con

 1. ซีเล็คคอน คือใคร..?

  ตอบ :

  ซีเล็คคอน คือ
  ผู้ให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา

  • เพื่อการสร้างบ้าน/อาคาร

  เรา "ไม่ใช่" ผู้รับเหมา
  เรา "ไม่ใช่" CM

  เรา "ไม่ใช่" บริษัทคอนเซ้าท์

  เราคือ..
  ผู้ให้บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"

  ที่มีประสบการณ์ว่าจ้างผู้รับเหมา
  "มากที่สุด" ในประเทศไทย
  มีสถิติอย่างเป็นทางการ
  กว่า 250 หลัง

 2. แนวคิด..ในการให้บริการ

  ตอบ :

  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..
  จัดทำขึ้น
  เพื่อ "ป้องกัน" และ "แก้ไขปัญหา"

  ให้กับลูกค้า
  ที่ทำการ "ก่อสร้าง" บ้าน/อาคาร
  และ
  เพื่อ "สร้างโอกาส" ให้ลูกค้าของเรา

  1. ได้ “คุณภาพ”งานก่อสร้าง
   ตาม “หลักวิชาการ”
  2. ได้ “ฝีมือช่าง” ก่อสร้าง “ชั้นดี”
  3. จ่ายฯในราคาที่ “สมเหตุผล”
  4. “ไม่กังวลใจ” กับความเสียหาย
   หากถูกผู้รับเหมา “ทิ้งงาน”
  5. ได้ทีมงาน “มืออาชีพ”
   ดูแลจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
  6. เรื่องที่เรากล่าวมาข้างต้น
   ท่านสามารถ "พิสูจน์"
   แบบ "วิทยาศาสตร์" ได้ทุกข้อ

 3. บริการของซีเล็คคอน


23 User Online