เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

บริการของซีเล็คคอน

 ซีเล็คคอน มีบริการ 3 แบบ

 1. บริการว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ"

  บริการนี้ เหมาะสำหรับท่าน..
  ที่ต้องการ "ความสบายใจ" ในการ..
  สร้างบ้าน /อาคาร

  - - ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..คลิกที่นี่.!!

 2. บริการสำหรับท่าน
  ที่ต้องการจ้างผู้รับเหมา"ด้วยตนเอง"

  หากท่าน.. ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่ไม่อยากเจอปัญหา..ทิ้งงาน

  และ

  ไม่ต้องการเสียเปรียบใคร
  บริการนี้..คือคำตอบครับ .!!

  - - ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..คลิกที่นี่.!!

 3. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

  บริการนี้เหมาะสำหรับท่าน..
  ที่ "เซ็นต์สัญญา" กับ..ผู้รับเหมาแล้ว

  ต้องการทีมงาน..
  เข้าตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
  ที่หน่วยงานของท่าน

  - - ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..คลิกที่นี่.!!


58 User Online