เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

บริการของซีเล็คคอน

 ซีเล็คคอน มีบริการ 3 แบบ

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เพื่อการสร้างบ้าน"

  1. บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
   ซีเล็คคอน "เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้าง"
   ลูกค้า "เป็นผู้ตัดสินใจ" เลือกผู้รับเหมา
   คลิกดู


  2. บริการสำหรับท่านที่ต้องการ
   ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
   ลูกค้า "เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้าง"
   ซีเล็คคอน "เป็นผู้สนับสนุนการว่าจ้าง
   คลิกดู
 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา
  สำหรับ "งานตกแต่งภายใน"
  คลิกดู

 3. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
  คลิกดู


21 User Online