เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการของซีเล็คคอนซีเล็คคอน มี 5 บริการ

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

  บริการนี้จัดทำขึ้น..
  เพื่อ "ป้องกัน" และ "แก้ไขปัญหา"
  ให้กับลูกค้า "สร้างบ้าน/อาคาร"
  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่
  +คุณภาพงาน
  +ฝีมือช่าง
  +ราคาสมเหตุผล


 2. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"แบบ Extra"

  เป็นบริการแบบเดียวกับ
  บริการว่าจ้าง "เต็มรูปแบบ"

  ที่เพิ่ม

  การรับประกัน "ชดใช้ค่าเสียหาย"
  หากโชคร้าย..
  ถูกผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"


 3. บริการ
  ช่วย Owner ว่าจ้างผู้รับเหมา

  เหมาะสำหรับ..

  ท่านที่ต้องการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
  แต่อยากให้มืออาชีพ "ช่วยชี้แนะ"


 4. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา
  สำหรับ "งานตกแต่งภายใน"
  แบบ "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา

 5. บริการ "จัดหา"
  ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง36 User Online