เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอนให้บริการ
ว่าจ้างผู้รับเหมา "แบบ Extra"

คุมงบก่อสร้าง & ว่าจ้างผู้รับเหมา

บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
แบบชดเชยค่าเสียหาย หากถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน*

คลิกที่ขั้นตอน..
เพื่อดูรายละเอียดการให้บริการ

 

 

* ตามเงื่อนไขของบริษัท

กลับไปหน้า
บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา เต็มรูปแบบ

10 User Online