เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ Extra

Service Select Con

   คือ..
  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  ที่เพิ่ม...
  การรับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
  กรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน
  (ดูเงื่อนไขด้านล่าง)

   เพราะ..
  เรามีประสบการณ์..
  ด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา กว่า 15 ปี
  มีผลงานประมาณ 200 หลัง

  เราจึงกล้าให้บริการ
  "ชดใช้" ค่าเสียหายฯ กับผู้ใช้บริการ

   บริการเป็นแบบเดียวกับ
  บริการ..
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ" (คลิกดู)
  เพิ่ม..
  การรับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
  เข้าไปในบริการ

   1. รับประกันชดใช้ค่าเสียหาย
   หากผู้รับเหมาทิ้งงาน
   และเงินค่างวดฯที่เหลืออยู่
   ไม่พอจ้างผู้รับเหมารายใหม่
   มาทำงานต่อจนจบหลัง
   โดยชดใช้ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่พอจ้าง
   และอ้างอิงจากราคากลาง
   ที่ผ่านขั้นตอนพิสูจน์ทราบ
   ความโปร่งใสของราคา
   จากลูกค้าแล้ว

  2. ลูกค้าต้องไม่ทำผิดสัญญา
   จ้างเหมาก่อสร้าง

  3. ลูกค้าต้องไม่จ่ายเงิน
   ให้กับผู้รับเหมาโดยพลการ
   หรือไม่จ่ายเกินกว่าที่ระบุในสัญญา
   โดยที่ซีเล็คคอนไม่เห็นชอบ

  4. ไม่ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีต่อไปนี้
   • งานที่ผิดพลาด
   • วัสดุขึ้นราคามากเกินไป
   • ชิ้นงานสูญหาย/เสียหาย
   • วัสดุก่อสร้างสูญหาย/เสียหาย
   • ค่าเสียเวลา
 

36 User Online