เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

บริการจัดหา ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือที่เรียกกันติดปากว่า "คอนเซ้าท์"


ซีเล็คคอน..ให้บริการจัดหา "ที่ปรึกษาควบคุมงาน..ฝ่ายผู้ว่าจ้าง"

ทีมงานต่างๆเหล่านี้ ร่วมงานกับซีเล็คคอน
ในฐานะที่ ซีเล็คคอนเป็นเจ้าของตลาด ส่วนทีมงาน เป็นผู้ให้บริการในตลาด
และเป็นคู่สัญญากับลูกค้าสร้างบ้านโดยตรง
ระหว่างที่..ที่ปรึกษาฯทำงาน
ทีมงานซีเล็คคอน
จะทำหน้าที่ในการ monitor การทำงานของทีมที่ปรึกษาฯ
แล้วรายงานให้ลูกค้าสร้างบ้านทราบ

บริการที่ปรึกษาฯ แพคเกจ ต่าง ๆ 26 User Online