ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ความโปร่งใส..ในการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

เพราะ..ซีเล็คคอน..
ตระหนักถึงหลักการ.. "ความน่าเชื่อถือ และ ความโปร่งใส "
เราจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความสบายใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ดังนี้ครับ !!

เรามีระบบป้องกันการ "ฮั้ว" !!
ซีเล็คคอน..วางระบบป้องกันการ "ฮั้ว" ไว้ 5 ประการ
  การประกาศเชิญชวนผุ้รับเหมาอย่างเปิดเผย
    เราจัดให้มีการ "ประกาศเชิญชวน" ผู้รับเหมาให้เข้าร่วมประเมูลงาน บนเว็บไซต์ของเรา     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ เข้าร่วมประมูลได้ โดยไม่ปิดกั้น !!

  ผู้ใช้บริการจะชวน "ผู้รับเหมาที่ตนเองสนใจ" มาเข้าร่วมประมูลก็ได้
    เราให้สิทธิ์ "ผู้ใช้บริการ"..หา "ผู้รับเหมา" มาเข้าร่วมประมูลงานในเคสของผู้ใช้บริการได้
    มีผู้รับเหมาฝ่ายที่ผู้ใช้บริการหามา ผู้ใช้บริการจะสบายใจได้ว่า "ไม่มีการฮั้ว"..
     อย่างแน่นอน

  ผู้ใช้บริการ..เลือกผู้รับเหมารอบแรกด้วยตนเอง (เพื่อรับแบบไปเสนอราคา)
     หลังจากที่เราพาท่านไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมาทุกรายแล้ว
     เราจะขอให้ท่านเลือกผู้รับเหมา 3-4 ราย จากที่ได้ไปดูงานมาทั้งหมดด้วยตนเอง
     ผู้รับเหมา 3-4 รายนี้ จะได้รับแบบก่อสร้างไปตีราคา !!

  มีการประมูลราคาออนไลน์
     เรามีระบบประมูลราคา "ออนไลน์" ..
    เป็นระบบที่ผู้รับเหมาทุกราย..
    "จะรู้" ว่าราคาค่าก่อสร้าง "ต่ำสุด" ที่มีผู้เสนอราคามาคือ "เท่าไร "
     โดยผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงกว่า..สามารถประมูลลดราคาลงมาได้อีก !!

  ผู้ใช้บริการ เป็นผู้ตัดสินใจผู้รับเหมารอบสุดท้าย(เพื่อเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน)
     เมื่อต่อรองราคารอบสุดท้ายแล้ว ผู้ใช้บริการทรงไว้ซึ่ง "สิทธิ์ในการเลือกผู้รับเหมา"
     โดยปราศจากการแทรกแซงจากซีเล็คคอน

เรามีขั้นตอน..
พิสูจน์ทราบ..."ความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้าง

การพิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคากลาง..
คือการตรวจสอบความถูกต้องของ บีโอคิว..
ซึ่งประกอบด้วย.. ปริมาณวัสดุ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการและกำไร
โดยให้ผู้ใช้บริการ "ตรวจสอบ" ที่มาที่ไปของราคาค่าก่อสร้างได้ทุกจุด
หากตรวจสอบไม่เป็น เราจะเทรนให้ ..ไม่ยาก..
ขอเพียงแค่ แค่ท่านบวก ลบ คูณ หาร เป็นก็ใช้ได้แล้ว !!
(มีคำอธิบายเพื่อเติม ในขั้นตอนการว่าจ้างผู้รับเหมา ครับ)

วิธีการให้ผู้ใช้บริการ..
"ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคาค่าก่อสร้างนี้ หากไม่โปร่งใสจริง ทำไม่ได้แน่ๆ !!

ทั้งวงการรับสร้างบ้าน..
ไม่มีใคร "กล้า" ที่จะให้ลูกค้าสร้างบ้าน พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
ของราคาค่าก่อสร้างหรอกครับ นอกจากเรา "ซีเล็คคอน" !!


ไปหน้ารวมข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการเตรียมความพร้อมฯ

ตลาดซื้อ-ขายบริการรับสร้างบ้าน

 

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com