ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

รายงานผล..การสร้างบ้าน !

ของผู้ใช้บริการ..เตรียมความพร้อมก่อนสร้างบ้าน
และ..การว่าจ้างผู้รับเหมา กับซีเล็คคอน.คอม

ฝีมือก่อสร้างโดยเฉลี่ย
สูงกว่าที่อื่น ที่ว่าจ้างภายใต้ราคาแบบเดียวกัน !

เป็นที่เดียวที่ในวงการรับสร้างบ้าน
ที่ "กล้าโชว์" ผลงานก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ
ให้ท่านชม..อย่างละเอียด

ปี 2561

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2561 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2561
 
     

 

ปี 2560

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2560
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2560
หน่วยงานที่ 7/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2560
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2560 หน่วนงานสร้างบ้าน 11/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2560
หน่วยงานสร้างบ้านที่ 13/2560 หน่วยงานสร้างบ้านที่14/2560 ผลงานสร้างบ้านที่ 15/2560
หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2560
หน่วยงสนสร้างบ้าน 19/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2560 หน่วยงานสร้างบ้าน 21/2560
     


คำอธิบายแถบสีใต้หน่วยงานสร้างบ้าน


แถบสีเขียว
งานของช่าง มือวางระดับ TOP-5 ของซีเล็คคอน


ผู้รับเหมา "ดาวรุ่ง" มีโอกาสขึ้นแท่นเป็นผู้รับเหมาระดับ TOP10
ซึ่งต้องทำผลงานในอีก 2-4 หลังข้างหน้า ให้ดีๆ


แถบสีขาว
ทำงานตามมาตรฐานฝีมือช่างของ ซีเล็คคอนในราคาที่ ต่ำกว่า/ใกล้เคียง กับราคากลางของซีเล็คคอน


แถบสีเหลือง
ทำงานต่ำกว่ามาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน ราคาว่าจ้างต่ำกว่าราคากลาง ของซีเล็คคอนมาก

 

ปี 2559

หน่วนงานสร้างบ้านที่ 1/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2559 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2559 หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2559
หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2559 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2559 หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2559
หน่วยงานสร้างบ้านและโรงงาน ที่ 8/2559

ปี 2558

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2558 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2558 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2558
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2558 หน่วยงานที่ 5/2558 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2558
หน่วยงานสร้างบ้านที่ 7/2558 หน่วยงานสร้างบ้านที่ 8/2558 หน่วยงานสร้างบ้านที่ 9/2558
หน่วยงานสร้างบ้านที่ 10/2558 หน่วยงานสร้างบ้านที่ 11/2558 หน่วยงานสร้างบ้านที่ 12/2558
 
หน่วยงานสร้างบ้านที่ 13/2558    

 

ปี 2557

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2557
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2557
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2557
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2557
หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2557 หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2557
หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2557 หน่วยงานที่ 17/2557
     

 

 

ปี 2556

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2556 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2556 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2556
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2556 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2556 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2556
บ้านป้าอ้อม บ้านคุณแมน
หน่ายงานสร้างบ้าน 7/2556 หน่ายงานสร้างบ้าน 8/2556 หน่ายงานสร้างบ้าน 9/2556
 
หน่ายงานสร้างบ้าน 10/2556 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2556  

 

 

ปี 2555

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2555
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2555
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2555
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2555 หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2555
 
หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2555    

 

 

ปี 2554

หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2554
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2554
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2554
ว่าจ้าง ต่อจากที่เจ้าของบ้านจ้างไว้เดิม
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2554
หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 14/2554 หน่วยงานสร้างบ้าน 15/2554
 
หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2554    

 

 

ปีที่เริ่มสร้าง 2553

ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 2
หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2553
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2553
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2553
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 12/2553
หน่วยงานสร้างบ้าน 13/2553 หน่ายงานสร้างบ้าน 14/2553 หน่ายงานสร้างบ้าน 15/2553
หน่วยงานสร้างบ้าน 16/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 17/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 18/2553
 
หน่วยงานสร้างบ้าน 19/2553 หน่วยงานสร้างบ้าน 20/2553  

 

 

ปีที่เริ่มสร้าง 2552

ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 2 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 3
หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2552
ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 5 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 6
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2552
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2552
 
หน่วยงานสร้างบ้าน 10/2552 หน่วยงานสร้างบ้าน 11/2552

 

 

ปีที่เริ่มสร้าง 2551

ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 1 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 2 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 3
หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2551
ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 4 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 5 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 6
หน่วยงานสร้างบ้าน 4/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 5/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 6/2551
หน่วยงานสร้างบ้าน 7/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 8/2551 หน่วยงานสร้างบ้าน 9/2551

 

 

ปีที่เริ่มสร้าง 2550

ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 1 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 2 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 3
หน่วยงานสร้างบ้าน 1/2550 หน่วยงานสร้างบ้าน 2/2550 หน่วยงานสร้างบ้าน 3/2550

โครงสร้างบ้าน +งานก่อผนัง

 

ดูรายละเอียดในการให้บริการ
คลิกที่นี่


 

 


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com