เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

ราคาค่าก่อสร้าง..บ้านคุณภาพ “ต่ำกว่า”
ท่านยังได้ราคาค่าก่อสร้าง "ต่ำกว่า" ที่ท่านว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"

Service Select Con

ลูกค้าสร้างบ้าน "ไม่ถูกบวกเพิ่ม" หรอกครับ
ถ้าสามารถ "ทำได้" อย่างที่ซีเล็คคอน ทำ..!!

อยากให้ดู "ปรากฎการณ์" ต่อไปนี้ครับ..

กรณีที่ 1
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 1 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 16 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 15 ล้านบาท

กรณีที่ 2
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 10.48 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 28.5 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 18.02 ล้านบาท

กรณีที่ 3
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 8 แสนบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 6 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 5.2 ล้านบาท


กรณีที่ 4
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 5 แสนบาท

Service Select Con

ลูกค้าว่าจ้างผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 4.5 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 4 ล้านบาท


กรณีที่ 5
ซีเล็คคอน ช่วยให้ลูกค้าสร้างบ้านประยัดได้ 14.2 ล้านบาท

Service Select Con

ลูกค้าจัดหาผู้รับเหมามาเสนอราคา ผู้รับเหมาตีราคามาที่ 24.96 ล้านบาท
ใช้บริการ "ซีเล็คคอน" เราว่าจ้างผู้รับเหมาให้ ในราคา 10.76 ล้านบาท
(บ้านหลังนี้ลูกค้าตัดซื้อวัสดุเองหลายรายการ)

 

ปรากฎการณ์แบบนี้ แปลว่าอะไรครับ ?
ก็แปลว่า..ลูกค้าสร้างบ้าน
ไม่สามารถต่อรองราคากับผู้รับเหมาเองได้
เหมือนอย่างที่..
ซีเล็คคอน "ต่อรอง" ราคาให้ !!

บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา..
จึงช่วยให้ ลูกค้าสร้างบ้าน ไม่ถูกผู้รับเหมา "โก่ง" ราคา!!

ไม่ต้องจ่าย..เงินมัดจำสัญญา
ไม่ต้องกลัว.."ถูกทิ้งงาน"
ผู้รับเหมาไม่ได้เงินเกินเนื้องาน ในช่วงแรกๆ

ได้ผลงานก่อสร้างดี มีมาตรฐานฝีมือช่าง
และในราคาว่าจ้าง..
ที่ช่วยให้ลูกค้า "ประหยัดเงินได้"..ดังกล่าว

ซึ่งราคาว่าจ้างนี้..
ได้รวม "ค่าบริการ" ของซีเล็คคอน อยู่ในนั้นแล้ว !!


Back ไปหน้า
ความโปร่งใสในการให้บริการของซีเล็คคอน

Next ไปหน้า
กติกาในการให้บริการของซีเล็คคอน

29 User Online