เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win


ท่านได้อะไร จากบริการว่าจ้างผู้รับเหมา


 1. ได้บริการที่
  ช่วยให้ท่าน "มั่นใจ" ได้ว่า
  ท่านจะได้ "บ้านคุณภาพ"
  ตามโปสเตอร์ "มาตรฐานฝีมือช่าง"
  ของ "ซีเล็คคอน"

 2. ท่านได้บริการ
  ที่ช่วย "ป้องกัน" ไม่ให้ผู้รับเหมา
  โขกราคากับท่าน "มากเกินไป"

 3. บริการนี้..
  ช่วย "ป้องกัน" ปัญหาสร้างบ้าน
  ได้มากกว่า 90 %

 4. ท่านได้บริการที่
  ช่วยให้ท่าน "ไม่สะดุ้งผวา"
  กับ "ปัญหา" ผู้รับเหมาทิ้งงานService Select Con


 1. ท่านไม่ต้องจ่าย..
  เงิน "มัดจำสัญญา" ให้กับผู้รับเหมา

  เราให้ผู้รับเหมา
  ลงมือสร้างบ้าน "ให้ท่านก่อน"

  เมื่อผู้รับเหมาทำงานครบงวด..
  ตรวจสอบว่า.."ถูกต้อง"
  ตามโปสเตอร์..
  มาตรฐานฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน"
  ท่านจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา 2. เราช่วยให้ท่าน
  ทราบ "ต้นทุน" ค่าก่อสร้าง
  ของผู้รับเหมา


 3. เราให้ "ข้อมูล"
  ทุกเรื่องการสร้างบ้าน
  กับท่านตาม "ความเป็นจริง"

 4. บริการของเรา
  เน้น "ป้องกันปัญหา"
  ให้ลูกค้า "มากกว่า"
  ตาม "แก้ไข" ปัญหา
  ระหว่างสร้างบ้าน 5. ปรัชญา..ของเรา
  ทำงาน.. "โปร่งใส"
  ใส่ใจ.."คุณภาพงาน"
  บริการ.."เต็มร้อย"..
  มีจุดยืนเรื่อง.."ความถูกต้อง"
  รักษาผลประโยชน์ "ของลูกค้า"
  บอก
  เรื่องานก่อสร้าง ให้ลูกค้าทราบ..
  ตาม.."ความเป็นจริง"

กลับไปหน้า..
บริการว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ


105 User Online