เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 23หากมี..งานเพิ่ม-ลด
ระหว่างการก่อสร้าง
ไม่มีใคร "โก่งราคา" ท่านได้..!!

เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา
สบายใจว่า..
หากท่านมีการทำงาน "เพิ่มลด"
ท่านจะ "ไม่ถูก" ผู้รับเหมา "ฟันกำไร"
หรือ ปฏิเสธที่จะรับทำงานเพิ่ม

และเช่นเคยครับ..
เมื่อราคางานเพิ่มลดถูก "คิดเสร็จ" แล้ว
ลูกค้าสร้างบ้านสามารถ "ตรวจสอบ"
ความโปร่งใสของราคาได้ทุกจุดไปหน้า
การคอมเมนท์เรื่องคุณภาพงานและฝีมือช่าง


กลับไปหน้า
บริการแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


24 User Online