เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 10


มาตรฐาน..
ฝีมือช่างของ "ซีเล็คคอน" คืออะไร.?

คือ..
ชุดโปสเตอร์ขนาด A3
มีประมาณเกือบ 1,000 แผ่น


เป็นโปสเตอร์ฯ ที่เล่าเรื่องด้วยภาพ..
ว่าแต่ละ "ชิ้นส่วน" ของบ้าน
ผู้รับเหมาต้องทำงาน
ด้วย "วิธีการ" อะไร
เพื่อให้ได้ "ผลงาน" แบบไหน


ถ้าผลงานไม่ได้ตาม "โปสเตอร์ ฯ"
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินค่างวด
ให้กับผู้รับเหมาโปสเตอร์ดังกล่าวนี้..
เป็น "ส่วนหนึ่ง" ของสัญญา
ระหว่างท่านกับผู้รับเหมา


ผู้รับเหมาต้อง
ติดโปสเตอร์ "ที่หน่วยงาน"
เพื่อให้ช่าง "ดูประกอบ" การทำงาน

และเพื่อให้ท่าน "ดู"
เปรียบเทียบผลงานที่ทำจริง
กับ รูปในโปสเตอร์
"ก่อนจ่าย" ค่างวดงาน

 

Service Select Con

ภาพบน
โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง ของ..ซีเล็คคอน
ติดที่หน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้ช่างดูประกอบการทำงานไปหน้า
การจัดทำราคากลาง โดยซีเล็คคอน


กลับไปหน้า..ช่วย Owner เข้าใจแบบก่อสร้าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


ชมภาพชุด..
จะ "ปล่อย" ให้ผู้รับเหมาทำงาน "ตามอำเภอใจ".. 


  

ไปหน้า
การจัดทำราคากลาง โดยซีเล็คคอน


กลับไป..หน้าที่แล้ว


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


 

20 User Online