ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ขั้นตอนการให้บริการ
เตรียมความพร้อม ก่อนสร้างบ้าน
และการว่าจ้างผู้รับเหมา

 


บริการระหว่าง"การว่าจ้างผู้รับเหมา"

ท่านที่ว่าจ้างสถาปนิก ,
ซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป ,ใช้แบบก่อสร้างหน่วยงานราชการแจกฟรี
อ่านต่อ..หน้านี้เลยนะครับ

การเคลียร์แบบก่อสร้าง..
คือ "การขจัดข้อผิดพลาด"..บนแบบก่อสร้าง
ซึ่งจะช่วย "ลดความเสียหาย" ให้กับลูกค้าสร้างบ้าน
เพราะ "รู้ข้อผิดพลาด"..ก่อนลงมือก่อสร้างจริง

หลายท่านเข้าใจว่า..
เมื่อได้แบบก่อสร้างแล้ว
ส่งให้ผู้รับเหมา "ตีราคา" และ "นำไปใช้ก่อสร้าง" ได้เลย
โดยไม่ทราบว่า..
แบบก่อสร้างที่ได้รับมาจากสถาปนิกนั้น..
มี "ข้อผิดพลาด" อยู่จำนวนหนึ่ง !!

 

การเคลียร์แบบก่อสร้าง คืออะไร.?

คือ... การตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบก่อสร้าง
ก่อนที่จะนำแบบก่อสร้างนั้น "ไปตีราคา"
ก่อนที่จะนำแบบก่อสร้างนั้น "ไปลงมือก่อสร้าง"

หาก "พบว่า" มีความผิดพลาด ต้อง "ขจัดข้อผิดพลาด"
นั้นให้หมดไป
เพราะหากไม่แก้ไขเสียแต่แรก..
ลูกค้าสร้างบ้านนอกจากจะไม่ได้งานตามที่ออกแบบไว้
และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานอีกด้วย

แก้ไขข้อผิพดลาดบนแบบก่อสร้าง..ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทำไม..จึงต้องเคลียร์แบบก่อสร้าง.?

  แต่ละฝ่ายไม่ได้ทำงานที่เดียวกัน.!!
    สถาปนิก , วิศวกรโยธา , วิศวกรสุขาภิบาล , วิศวกรไฟฟ้า และดร๊าฟแมน
    ไม่ได้ทำงานที่เดียวกัน การทำงานจึงประสานกันได้ไม่ดีเท่าที่ควร
    (สถาปนิก เป็นผู้ออกแบบ "สถาปัตย์"
    วิศวกรโยธา เป็นผู้ออกแบบ "โครงสร้าง"
    วิศวกรสุขาภิบาล เป็นผู้ออกแบบ "งานระบบสุขาภิบาล"
    วิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบ "งานระบบไฟฟ้า"
    ดร๊าฟแมน เป็น "ผู้เขียนแบบก่อสร้าง ")

  หากสถาปนิกว่าจ้าง วิศวกรโยธา ในราคาที่ต่ำ.!!
    จะมีเหตุมาจาก "ลูกค้าสร้างบ้าน" ว่าจ้างสถาปนิกใน "ราคาต่ำ" ก็ดี
    หรือว่าจ้างสถาปนิกในราคาที่เหมาะสมแล้ว..
    แต่วิศวกรผู้ออกแบบ "ได้รับค่าจ้างในราคาต่ำ "ก็ดี
    
    วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง) ที่รับงานราคาต่ำๆ มี 3 ประเภทคือ..
    วิศวกรมือใหม่ , วิศวกรมือเก๋า(แต่ทำงานหยาบ) และวิศวกรฝีมือดี

    แน่นอนครับว่า..
    หากให้วิศวกรมือใหม่ ประสบการณ์ก่อสร้างหน้างานมีน้อย งานจึงมีปัญหา
    หรือวิศวกรมือเก๋า แต่ทำงานไม่ละอียด ก็สร้างปัญหาให้ได้เหมือนกัน
    ในขณะที่ "วิศวกรฝีมือดี" แต่ได้ "ค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรจะได้ "
    วิศวกรฝีมือดีก็จะ..ไม่ทำงานออกแบบให้เต็มที่เช่นกัน.!!

  จ้างดร๊าฟแมนในราคาถูก
    หากสถาปนิกว่าจ้าง "ดร๊าฟแมน" ที่อ่อนประสบการณ์
    หรือจ้าง "ดร๊าฟแมนมือดี" ในราคาที่ต่ำเกินไป       
    ปัญหามันจึงเกิด..!!

  การ "คิวซี"แบบของวิศวกร
    หากดร๊าฟแมน ใส่เบอร์คานผิด..
    วิศวกรผู้ออกแบบไม่ได้ตรวจสอบงานที่ตนเองรับผิดชอบอีกครั้ง
     ก่อนส่งมอบแบบฯให้กับลูกค้า ก็เกิดปัญหาได้เช่นกัน
     คนเคลียร์แบบที่ชำนาญการจะรู้ได้ครับว่าใส่เบอร์คานผิด ยกตัวอย่างเช่น
     คานส่วนที่ "รับน้ำหนักมาก" กลับ "เล็กกว่า" "คานตัวที่รับน้ำหนักน้อยกว่า" เป็นต้น

  การออกแบบของวิศวกร
    วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง) อาจละเลยรายละเอียดบางจุด
    หรืออาจคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว ตัวอย่างเช่น..
    เรื่องระยะห่อหุ้มคอนกรีตส่วนที่อยู่ใต้ดิน , อยู่ติดดินหรือสัมผัสดินตลอดเวลา
    ไม่ให้ระยะตามมาตรฐาน อย่างเช่นมาตรฐาน ว.ส.ท. 1014-46
    กำหนดให้มีระยะห่อหุ้มคอนกรีต 7.5 ม.ม.
    บางท่านให้ไว้ที่ 5 ซ.ม.ตามมาตรฐานตัวอื่น บางท่านให้ระยะฯไม่ถึง 5 ซ.ม.

  แบบโครงสร้าง..ให้รายละเอียดไม่ครบ
     ส่วนที่เป็นคานต่างระดับบางทีก็ "ไม่ทำรูปตัดคาน" มาให้
     บางทีก็ไม่ทำ "ดีเทล" งานในส่วนที่เป็น "จุดพิเศษ" และจำเป็นต้องมี

  ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้าง
     บางครั้งก็พบว่า..
    ไม่สามารถทำงานโครงสร้างได้ตามที่แบบก่อสร้างระบุไว้ เพราะใส่เหล็กแน่นเกินไป
     ไม่สามารถสอดเหล็กผ่านจุดตัดที่มีเหล็กอยู่จำนวนมากได้
     หรือบางครั้งก็พบว่าใส่เหล็กขนาดใหญ่เกินไป เช่นขนาด 25 ม.ม. ซึ่งงอได้ยาก
     แทนที่จะใส่เหล็กมีมีขนาดเล็กลงมาในจำนวนที่มากเส้นขึ้น ทำให้ทำงานง่ายขึ้น

  ลูกค้าสร้างบ้าน "แก้ไขเนื้องาน" หลังทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
     จากประสบการณ์ในการเคลียร์แบบก่อสร้างมานับสิบๆปี เราพบว่า
     หากลูกค้าสร้างบ้าน "แก้ไขเปลี่ยนแปลง" แบบบ้านหลังจากแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ
     เรามักจะพบข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมาก.!!
     นั่นเป็นเพราะว่า...
     ในการแก้ไขงานในแต่ละจุด สถาปนิกต้องแก้ไขแบบก่อสร้างหลายแผ่น เช่น..
     ต้องแก้ไขที่แบบแปลนบ้าน . แก้ไขรูปด้าน , แก้ไขรูปตัด ,แก้ไขรูปขยาย .
     แก้ไขแบบโครงสร้าง ฯ
     ซึ่งบ่อยครั้ง สถาปนิกแก้ไขให้ไม่หมด
     และในกรณีที่ว่าจ้างวิศวกรในราคาที่ต่ำเกินไป  บางทีสถาปนิกก็ไม่เอาส่วนที่แก้ไข
     ไปให้วิศวกรแก้ไขโครงสร้าง สถาปนิกบางท่านแก้ไขแบบโครงสร้างเองก็มี

  รูปตัดรูปขยายมีไม่ครบ
     สถาปนิกไม่ทำรูปตัด รูปขยายในจุดที่ควรจะทำมาให้

  ให้ค่าระยะในแบบไม่ครบ สัญญลักษณ์การเชื่อมโยงก็ไม่ครบ
     ในการก่อสร้าง..
     สถาปนิกไม่อนุญาตให้ช่างวัดระยะจากแบบโดยใช้ไม้บรรทัด(ไม่สามเหลี่ยม)
     เพราะเหตุว่ามีปัญหาเรื่องกระดาษยืด-หด สถาปนิกให้ดูค่าระยะจากแบบก่อสร้าง
     ในการเคลียร์แบบมักพบว่า ในแบบก่อสร้างไม่ได้ใส่ค่าระยะมาให้
     เช่นเดียวกับสัญญลักษณ์เชื่อมโยงแบบ เช่นให้ไปดูรูปขยายที่หน้าไหน บางทีก็ตกไป

  การคิวซีแบบ
     มักพบว่า..สถาปนิกไม่ได้ "คิวซี" แบบก่อสร้างก่อนส่งมอบลูกค้า
    (ในขั้นตอนปรกติ...เมื่อทุกฝ่ายทำงานเสร็จแล้ว สถาปนิกจะทำการรวบรวมแบบ
    ตรวจสอบข้อผิดพลาด ข้อขัดแย้ง (ผมขอเรียกว่า "คิวซี " แบบก่อสร้าง)
    ก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้า และเรียกเก็บเงินในงวดงาน "ส่งมอบแบบก่อสร้าง")
    เมื่อไม่มีการ "คิวซี"แบบก่อสร้าง จึงพบข้อผิดพลาดจำนวนมาก

  มุมมองในการทำงานของสถาปนิก..
    ตั้งแต่อดีต..จนถึงปัจจุบัน
    สถาปนิก มักจะคิดว่า..งานส่วนที่ผิดพลาด หรือแบบมีความขัดแย้ง เป็นเรื่องปรกติ
    และไม่ได้ "คิวซี"แบบก่อสร้างจึงส่งงานแบบก่อสร้างก่อน และคิดว่า..
    หากมีปัญหาอะไร เดี๋ยวให้ช่างโทรมาถาม และจะแก้ปัญหาให้เป็นเรื่องๆไป..
    แบบตรงไหนไม่เคลียร์ให้ช่างไปทำช้อปดรออิ้งมาเสนอ

   ควรทราบว่า..การทำช้อปดรออิ้ง "มีค่าใช้จ่าย"
   ผู้รับเหมาที่รับแบบไปเสนอราคา..
   เมื่อยังไม่ได้งาน ไม่มรใครทำช้อปดรออิ้งให้หรอกครับ
   เมื่อไม่ทำช้อปดรออิ้ง ก็ต้องตีราคาแบบเหมาๆ ทำให้ราคาออกมาสูงเกินจริง

วัตถุประสงค์ในการเคลียร์แบบของ ซีเล็คคอน

   เพื่อให้แบบก่อสร้าง "เคลียร์ คัท ชัดเจน"
      ทำให้ผู้รับเหมาตีราคาค่าก่อสร้างในแต่ละส่วน "แบบไม่ต้องเดา"

   เป้องกันผู้รับเหมา ตีความในแบบต่างกัน
      ผลของการตีความในแบบก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน อาจทำให้ราคาค่าก่อสร้างต่างกัน
      (ท่านที่เคยสร้างบ้านมาแล้ว คงจำได้ว่าราคาสร้างบ้านที่ผู้รับเหมาแต่ละรายเสนอ
      ราคาต่างกันหลายแสน บางครั้งก็ต่างกันเป็นล้าน
      ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตีความในแบบต่างกัน)

   เพื่อป้องกันความเสียหาย..
     อันเนื่องมาจากความไม่สมบรูณ์ของแบบก่อสร้าง หรือแบบก่อสร้างผิดพลาด

ภาพบนการเคลียร์แบบก่อสร้างของ..ซีเล็คคอน
ค่าตัวของพนักงานคนนี้ เดือนละ 60,000 บาทครับ เราใช้คนเงินเดือนสูงขนาดนี้มาทำงาน
ก็เพราะว่า เรื่องานตรวจแบบ-เคลียร์แบบนี่ "เป็นเรื่องสำคัญ"

ภาพบน..ลายเสันสีแดง สัญญลักษณ์แสดงตำแหน่งรูปตัด
ทีมงานซีเล็คคอนเป็นผู้ทำเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้อธิบายงานคานและพื้นที่ต่างระดับกัน

สามภาพบน..แสดงรูปตัดของงาน ทั้งหมดนี้นำไปใช้ในการตีราคาและทำงานก่อสร้างจริง

ข้อมูล..เกี่ยวกับการให้บริการ

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com