เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 14

Service Select Con
Service Select Con

เพื่อให้ท่าน "สบายใจ" ว่า
บริการ "โปร่งใส" ไม่ฮั้วงาน

ซีเล็คคอน..
จึง "มีมาตรการ" สรรหาผู้รับเหมา
3 แนวทาง

แนวทางที่ 1

เราชวนผู้รับเหมาที่เคยเข้าร่วม
ประมูลงานกับเรามาเข้าร่วมประมูลงาน
ในเคสของท่าน


แนวทางที่ 2

เราขอให้ท่านชวนผู้รับเหมา
ที่เราไม่รู้จัก จากที่อื่น
เข้าร่วมประมูลงานแข่งกับผู้รับเหมา
ที่มาตามแนวทางที่ 1 และ 3


แนวทางที่ 2 นี้
จะช่วยยืนยัน ความโปร่งใส
ในบริการ "ของ..ซีเล็คคอน"


แนวทางที่ 3

มีผู้รับเหมา..
ที่ได้รับข่าวการเปิดประมูล
สนใจขอเข้าร่วมประมูลงาน
หรือ
ซีเล็คคอน ชวนผู้รับเหมา
ที่ไม่เคยเข้าร่วมประมูลงาน
มาเข้าร่วมประมูลงาน
ไปหน้า
ดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา


กลับไป
หน้าปรับลดราคาค่าก่อสร้าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


18 User Online