เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 12


Service Select Con

เราต้องการให้..
ท่านตัดสินใจในเรื่อง ราคาค่าก่อสร้าง
แบบเข้าใจ "ที่มาที่ไป" ของราคา


เราจึงมีขั้นตอน..ให้ลูกค้า
พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
ของ บีโอคิว "ราคากลาง"


ต้องบอกว่า...
การ "พิสูจน์ทราบฯ" แบบนี้
ผู้รับเหมา/บริษัทรับสร้างบ้าน
เขา "ไม่ทำ" กันหรอกครับ


มีแต่ "ซีเล็คคอน" ที่ "กล้าทำ"..!!


ผลก็คือ..

ท่าน "ไม่เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา
เรื่อง "ราคาค่าก่อสร้าง" ครับ
..!!ขอ "จดจารึกไว้..
เป็น "ความภูมิใจ" ของเราว่า..
การ"พิสูจน์ทราบ" ความโปร่งใส
ของราคา


ซีเล็คคอน..
เป็น "คนคิด" และทำเรื่องนี้ขึ้นมา


เรื่องแบบนี้
มีทำที่..ซีเล็คคอน ที่เดียว !!


หากไม่ "โปร่งใส" จริงๆ..
ทำ "แบบนี้"..ไม่ได้หรอกครับ !!
ไปหน้า
การปรับลดราคาค่าก่อสร้าง


กลับไปหน้า
การจัดทำราคากลาง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


15 User Online