เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ประมูลงานสร้างบ้าน
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา..แบบไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

Service Select Con


กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
การต่อรองราคา จะกลับไปใช้วิธีการต่อรองราคากับผู้รับเหมาทีละราย
ต่อหน้าลูกค้าสร้างบ้าน7 User Online