เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ประโยชน์ที่ได้รับ
บริการว่าจ้างฯ "ไม่เต็มรูปแบบ"


ประโยชน์ที่ได้รับจาก..
บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "ไม่เต็มรูปแบบ"

 1. บริการนี้เหมือนได้ฟรี !!
  เพราะแค่..
  มูลค่าการต่อรองราคา
  (ที่เราต่อรองได้มากกว่าที่คุณต่อ)
  ก็ "มากกว่า"..
  ค่าบริการที่คุณจ่ายให้กับเราแล้ว !!

 2. ข้อตกลง
  ที่ใช้ว่าจ้างผู้รับเหมา
  มี "ความชัดเจน"
  ในแง่ "เนื้องาน" และ "วัสดุก่อสร้าง"

 3. ท่านไม่ถูกผู้รับเหมา "โก่งราคา"
  เพราะได้
  ทีมงานมืออาชีพ "ต่อรอง" ราคาให้

 4. บริการนี้
  ช่วย "ลดทอน" ความเสียหาย
  หากโชคร้าย ผู้รับเหมา "ทิ้งงาน"

 5. บริการนี้ "ช่วยให้
  ผู้รับเหมาไม่ได้เงิน "เกินกว่า" มากจนเกินไป

 6. ช่วยให้ท่าน "ไม่เสียเปรียบ" ผู้รับเหมา

  หมายเหตุ..
  ควรทราบว่า
  บริการนี้ไม่ได้ "ครบเครื่อง"
  เหมือนกับ
  บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

  สอบถามรายละเอียดได้ที่

  บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด
  โทร. 081 8468948 , 02 7226891กลับไปหน้า
บริการ.. สำหรับท่านที่ต้องการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

21 User Online