เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

ท่าน "ได้อะไร"..จากบริการว่าจ้างผู้รับเหมา..ของเรา • ผู้รับเหมาจะต้องทำงานให้ได้
  ตาม "มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน"

 • ถ้าผลงานก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐานฯ
  ไม่สมราคา
  ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่างวด

 • ผู้รับเหมาทำงานให้ก่อน
  ผู้ว่าจ้างจ่ายภายหลังจากได้งานตามข้อตกลง

 • ได้ที่ปรึกษามืออาชีพ
  ช่วยบริหารสัญญาให้กับท่าน

 • ป้องกันปัญหา
  ความเสียหายอันเนื่องมาจาก
  ถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน

 • ป้องกันปัญหา
  ที่มาจาก การว่าจ้างสถาปนิก

 • ป้องกันปัญหา
  ที่มาจาก แบบบ้านไม่สมบูรณ์

 • ป้องกันความเสียหาย
  อันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างมีปัญหา

 • ป้องกันปัญหา
  งบประมาณก่อสร้างบ้านบานปลาย

 • ป้องกันปัญหา
  อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
  ในงานสร้างบ้านของท่าน

 • ป้องกันปัญหา
  อันเนื่องมาจากการว่าจ้างผู้รับเหมา

 • ป้องกันปัญหา
  คุณภาพงานและฝีมือช่าง ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

 • ป้องกันปัญหา
  ถูกผู้รับเหมาเอาเปรียบ

 • ป้องกันปัญหา
  สัญญาว่าจ้างสร้างบ้านเสียเปรียบผู้รับเหมา

 • ป้องกันปัญหา
  ไม่ให้ผู้รับเหมาเบิกเงินมากกว่า
  งานเนื้องานที่ทำได้

 • ท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกว่าจ้างผู้รับเหมาเอง
  ให้เกิดความเสียหาย

 • ขณะเสนอราคา
  ผู้รับเหมาไม่สามารถ "ช่อน" กำไร
  ไว้ในบีโอคิวได้

 • ให้ผู้รับเหมาได้ค่าดำเนินการและกำไร
  พอสมควรแก่เหตุ

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบ "เนื้อใน"
  ของราคาได้ทุกจุด

 • ทราบที่มาที่ไปของราคาค่าก่อสร้าง

 • ราคาสร้างบ้านในภาพรวมของเรา "ถูกกว่า"
  ราคาของ "บริษัทที่รับงานสร้างบ้าน"

 • รู้ว่า สถาปนิกใส่อะไรไว้
  ในแบบก่อสร้างบ้านของท่าน

 • รู้ความจริง เกี่ยวกับการว่าจ้างสร้างบ้าน
  ที่ไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟัง

 • ได้ทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำ
  ตลอดระยะเวลาก่อสร้างบ้าน

 • ท่านสามารถตรวจสอบ
  ความโปร่งใสของราคาค่าก่อสร้างได้ทุกจุด

 • ท่านสามารถเชิญชวนผู้รับเหมาจากที่อื่น
  มาเข้าร่วมประมูลงานในซีเล็คคอนได้

 • ท่านเป็นผู้คัดเลือกด้วยตัวท่านเอง
  ว่าจะให้ผู้รับเหมารายไหน
  รับแบบก่อสร้างไปตีราคา

 • ท่านไม่ต้องว่าจ้างสร้างบ้าน
  แบบลองผิดลองถูกเอง ให้เกิดความเสียหาย

 • ท่านเป็นผู้เคัดเลือกด้วยตัวท่านเอง
  ว่าท่านตกลงที่จะว่าจ้างผู้รับเหมารายไหน

 • เพราะ..เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  ในการทำงานทางด้านนี้

 • เพราะ..เรามีมาตรการ "คอนโทรล" ผู้รับเหมา
  ระหว่างการก่อสร้าง

 • เพราะ..เรามีมาตรการลดค่าจ้างผู้รับเหมา
  หากไม่ทำงานตามข้อตกลง

Back ไปหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ

Next ไปหน้า
ความโปร่งใส..ในการให้บริการ ที่คุณสามารถพิสูจน์ได้


16 User Online