เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ท่านได้อะไร ?
จากบริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con

 1. เรา "สร้างโอกาส" ให้ท่าน
  ได้งานสร้างบ้าน/อาคาร
  ที่มี "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"
  มากกว่าที่ท่านทำเอง หรือ
  ท่านจ้างที่ปรึกษาฯ
  มาช่วยว่าจ้างผู้รับเหมาให้


 2. ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เราเป็น "รายเดียว" ในประเทศไทย
   ที่ ใช้...
   โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน"

   ประกอบสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมา

   Service Select Con

  • หากผู้รับเหมา
   ทำงานไม่ได้คุณภาพ
   ตามโปสเตอร์ฯ
   ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินค่างวด
   ให้กับผู้รับเหมา
   (เราเคลียร์เรื่องนี้ให้)
   มี "สัญญาบังคับ" อยู่

  • เราว่าจ้างผู้รับเหมา
   ในแบบที่ท่าน..
   ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
   ช่วยให้ท่านมีอำนาจต่อรอง
   ไม่ด้อยไปกว่าผู้รับเหมา

  • สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
   ที่..ซีเล็คคอนออกแบบ
   และนำมาใช้
   มี "เครื่องมือ" ผลักดัน
   ให้ผู้รับเหมาทำงานตามข้อตกลง
   มี "บทลงโทษ" ผู้รับเหมา
   หากไม่ทำงานตามสัญญา

  • ทีมบริหารสัญญาของซีเล็คคอน
   ใช้โปสเตอร์ ฯ
   ใช้สัญญาฯ
   ใช้เงื่อนไข..ไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญา
   กำกับการทำงานของผู้รับเหมา

  • คุณภาพงานและฝีมือช่าง
   ที่นำเสนอบนเฟสบุค
   กว่า 16,000 ภาพ
   คือ..
   เครื่องพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำ
  • หมายเหตุ
   เรื่องคุณภาพงานและฝีมือช่าง
   จะได้ผลดีมากขึ้น
   หากผู้ใช้บริการ
   จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
   มาช่วยทำงาน


 3. ราคาค่าก่อสร้าง "โปร่งใส"
  ตรวจสอบได้ทุกรายการ

  • เราจัดทำ บีโอคิวราคากลาง
   เพื่อให้ท่านทราบว่า..
   "ต้นทุน" ค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา
   คือเท่าใร ?
   ค่าดำเนินการ
   และ "กำไร" ของผู้รับเหมา

   คือ เท่าไร ?

  • เรามีขั้นตอน
   ให้ท่าน..พิสูจน์ทราบ
   ความ "โปร่งใส" ของราคากลาง

   เรากล้า "ท้าทาย"
   ให้ท่าน "นำผู้รู้"
   ตรวจสอบราคากลาง
   ต่อหน้าท่าน
   !!..
   เรื่องแบบนี้ในวงการ
   มีเพียง "ซีเล็คคอน" เท่านั้น
   ที่ "กล้าทำ"
   ..!! 4. ราคาค่าก่อสร้าง
  "ต่ำกว่า" บริษัทรับสร้างบ้าน
  ประมาณ 20%

  • ราคาค่าก่อสร้าง
   จาการว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา
   ต่ำกว่า
   ราคาของบริษัทรับสร้างบ้าน
   ประมาณ 20%
   เมื่อเปรียบเทียบงานก่อสร้าง
   ในแง่...
   วิธีการก่อสร้าง คุณภาพงาน
   ฝีมือช่าง คุณภาพวัสดุ

   ที่เป็น "แบบเดียวกัน"
   (เราเทียบราคาขาย
   ของบริษัทรับสร้างบ้าน
   กับ ราคาที่เราว่าจ้างผู้รับเหมา
   ให้กับลูกค้าของเรา)

  • โครงการ
   รวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง

   ช่วยให้ท่านใช้วัสดุก่อสร้าง
   ใน "ราคาที่ถูกกว่า" ท้องตลาด
   หลายรายการ
   ทำให้ราคาค่าก่อสร้าง "ถูกลง"


 5. มี "มาตรการป้องกัน" ความเสียหาย
  หากโชคร้าย..ถูกทิ้งงาน

  • มาตรการป้องกันความเสียหาย
   ของซีเล็คคอน
   "ช่วยท่านได้"
   หากโชคร้าย.. "ผู้รับเหมาทิ้งงาน"

   มาตรการ "ป้องกัน" ความเสียหายนี้
   ถูกพิสูจน์มาแล้วกว่า 15 ปี
   กับผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
   ประมาณกว่า 250 หลัง ว่า..
   สามารถ"ป้องกัน" ความเสียหาย
   ได้ดี

  • เราแบ่งงวดงาน ให้ผู้รับเหมา..
   ได้เงิน "ต่ำกว่า" เนื้องานในช่วงแรก

   จะได้เงินทั้งหมดก็ต่อเมื่อ..
   สร้างบ้านแล้วเสร็จเท่านั้น 6. เรามีทีมงาน "มืออาชีพ"
  บริหารสัญญาก่อสร้าง "แทนท่าน"
  จนงานแล้วเสร็จ


  • ทีมบริหารสัญญาก่อสร้าง
   จะทำหน้าที่
   มอร์นิเตอร์งานก่อสร้าง
   ผ่านไลน์กลุ่ม
   และเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานเดือนละ 2 ครั้ง


   ทีมบริหารสัญญาของ "ซีเล็คคอน"  • เราไม่ปล่อยให้ผู้รับเหมา
   สร้างบ้านของท่าน..ตามอำเภอใจ
   อยากจะลดต้นทุนตรงไหน
   ผู้รับเหมาทำไม่ได้
   เพราะมีเรา "ขวางอยู่"
ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ20 User Online