เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ท่านได้อะไร ?
จากบริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con
 1. ในส่วนของคุณภาพบ้าน/อาคาร
  • ท่านจะได้เห็น..
   วิธีการก่อสร้าง คุณภาพงานฝีมือช่าง

   แทบทุกจุด
   ก่อนที่จะ..
   เซ็นต์สัญญา
   ว่าจ้างผู้รับเหมา
   ไม่ใช่แค่เพียงไปดู
   ผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
   แล้วอนุมานว่าท่านจะได้บ้าน
   แบบนั้น


  • "คุณภาพงาน" ดังกล่าว..
   ท่านดูได้จาก...
   โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน"


  • โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของ "ซีเล็คคอน"
   คือชุดโปสเตอร์ขนาด A-3
   มีภาพถ่ายระบุว่า..
   ผู้รับเหมาต้องทำงาน
   "ด้วยวิธีการแบบไหน"
   เพื่อ "ให้ได้" ผลงาน "คุณภาพอย่างไร"


  • หากผู้รับเหมา
   ทำงานไม่ได้คุณภาพตามโปสเตอร์ฯ

   ท่านไม่ต้องจ่ายค่างวดงาน
   (เราเคลียร์เรื่องนี้ให้) 2. ในส่วนของ ราคาค่าก่อสร้าง
  • เราจัดทำ บีโอคิวราคากลาง
   เพื่อให้ท่านทราบว่า..
   "ต้นทุน" ค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา
   คือเท่าใร ?
   "ค่าดำเนินการ"
   และ "กำไร" ของผู้รับเหมา

   คือ เท่าไร ?

  • เรามีขั้นตอน..
   การพิสูจน์ทราบความโปร่งใส..
   ของราคากลาง

   เรายินดีส่งไฟล์ "บีโอคิวราคากลาง"
   ให้ท่าน นำไปให้ผู้รู้มาตรวจสอบ
   กับเราที่สำนักงาน ต่อหน้าท่าน
   ได้ทุกบรรทัด ทุกรายการ

   เรื่องแบบนี้..
   ในวงการรับสร้างบ้าน..
   มีเพียง "ซีเล็คคอน" เท่านั้น
   ที่มีข้อเสนอแบบนี้แต่แรก
   ที่กล้าให้ลูกค้า..
   มาทำการ "ตรวจสอบความโปร่งใส"
   ของ..บีโอคิวราคากลาง

  • ราคาค่าก่อสร้าง..
   ที่เราใช้ว่าจ้างผู้รับเหมา

   "ต่ำกว่า"
   ราคาของบริษัทรับสร้างบ้าน
   มากกว่า 10 %
   เมื่อเปรียบเทียบงานในแง่
   วิธีการก่อสร้าง คุณภาพงาน ฝีมือช่าง
   คุณภาพวัสดุ แบบเดียวกัน


  • โครงการ "รวมพลังซื้อวัสดุก่อสร้าง"
   ช่วยให้ลูกค้าของเราใช้วัสดุก่อสร้าง
   ใน "ราคาที่ถูกกว่า" ท้องตลาด "หลาย"รายการ
   ทำให้ราคาค่าก่อสร้าง "ถูกลง"
 3. การป้องกัน "ความเสียหาย"
  กรณีถูกทิ้งงาน
  • มาตรการป้องกันความเสียหาย
   ของซีเล็คคอน
   "ช่วยท่านได้"
   หากโชคร้าย.. "ผู้รับเหมาทิ้งงาน"

   "มาตรการ" ป้องกันความเสียหายนี้
   ได้ถูกพิสูจน์มาแล้วกว่า 10 ปี
   กับผลงานด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
   ประมาณ 200 หลัง
   ว่า.."ป้องกันได้" อย่าง "แน่นอน"

   และเมื่อซีเล็คคอนให้บริการ
   ว่าจ้างผู้รับเหมาให้กับท่าน
   โอกาสที่จะถูกทิ้งงานมีน้อยมาก
   ใน 200 หลังดังกล่าว
   มีปัญหาทิ้งงาน 5 หลัง
   โดยที่ลูกค้าของเรา
   ไม่มีใครเสียหายเป็นตัวเงิน

  • ผู้รับเหมา..
   ได้เงิน "ต่ำกว่า" เนื้องานในช่วงแรก

   จะได้เงินทั้งหมดก็ต่อเมื่อ..
   สร้างบ้านแล้วเสร็จเท่านั้น

 4. ทีมบริการสัญญาก่อสร้าง
  • เรามีทีมบริหารสัญญาก่อสร้าง
   ดูแลงานก่อสร้าง "แทนท่าน"
   จนแล้วเสร็จ

   ทีมบริหารสัญญา
   เรามีวิศวกรและเทคนิคเชียล
   หลายท่านเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
   และมอร์นิเตอร์งานก่อสร้าง
   ผ่านไลน์กลุ่ม
   เพื่อติดตามความคืบหน้า
   รับทราบและแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง


  • มีการตรวจสอบ "องค์อาคาร"
   เพื่อป้องกันปัญหาความผิดพลาด
   ของโครงสร้าง
   ในเรื่อง ดิ่ง ฉาก ระดับ
 5. บริการของเรา
  ให้ "หลักประกัน" กับท่าน
  ว่าท่านจะได้..บ้าน/อาคาร "คุณภาพ"
  ในราคาที่ "เหมาะสม"

Back ไปหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ


13 User Online