เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 20


หลังจากที่ลูกค้าฯ
"สรุปเลือก" ผู้รับเหมาแล้ว


ซีเล็คคอนจะส่ง "ร่างสัญญา"
ให้ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบ


ในการเซ็นต์สัญญานั้น
ผู้ใช้บริการจะเซ็นต์สัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมา
โดยตรง


ขอเรียนว่า..
ร่างสัญญาสร้างบ้าน..
ฉบับที่ซีเล็คคอนเป็นผู้ร่างไว้นี้..
เป็นร่างสัญญาสร้างบ้าน
ที่สร้าง "ความอบอุ่นใจ"
ให้กับท่านที่สร้างบ้าน..
มากที่สุดในประเทศไทย..
ในเวลานี้

ร่างสัญญาสร้างบ้านของเรา..
มีลักษณะ win win..
"คุ้มครอง" ฝ่ายที่ทำ "ถูกต้อง"
ตามสัญญา

ผลคือ..
ไม่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านหลังไหน..
กลัวผู้รับเหมาทิ้งงานเลยสักรายไปหน้า ผู้รับเหมา ลงมือก่อสร้าง


กลับไปหน้า บริการต่อรองราคา


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


147 User Online