453

เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 23การบริหารสัญญาสร้างบ้าน คือ..
การ "จัดการ" งานก่อสร้าง..
ให้เป็นไปตาม "ข้อตกลง" ในสัญญา

โดย "ซีเล็คคอน"
จะบริหารสัญญา ประมาณนี้ครับ

 • ติดตามและตรวจสอบ..
  การใช้วัสดุก่อสร้าง..ของผู้รับเหมา
 • ติดตามและตรวจสอบ..
  "ความคืบหน้า" งานก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ.. "ความพร้อม"
  ของผู้รับเหมา ระหว่างการก่อสร้าง
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหา..
  ระหว่างการก่อสร้าง
 • ติดตามและตรวจสอบ...
  งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
 • อำนวยความสะดวก ให้..
  "คู่สัญญา" ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

ควรทราบว่า...
บริการบริหารสัญญาสร้างบ้าน

เป็นส่วนหนึ่งของ..
บริการว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
ของเรา

ไม่ใช่..!!
บริการตรวจสอบคุณภาพงาน
นะครับ

เพราะเหตุว่า.."ความถี่" ในการเข้า
หน่วยงาน"ไม่มากพอ"

บริการนี้
ไม่ได้สมบรูณ์แบบนะครับ
ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ซีเล็คคอน..
มีเจ้าหน้าที่บริการท่าน
ในส่วนนี้ "ไม่มากนัก"
เพราะ..
เราไม่มีรายได้จากการให้บริการ "มากพอ"
ที่จะจัดกำลังคนให้มากกว่านี้ได้..!!


ทีมบริหารสัญญาของ "ซีเล็คคอน"

อัพเดทเมื่อ 66-06-2566ไปหน้า การแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้างา


กลับไปหน้า
ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


7 User Online