เพื่อการสร้างบ้าน ว่าจ้างผู้รับเหมา แบบ win win

บริการ..
สำหรับท่านที่ต้องการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง


บริการสำหรับท่าน..
ที่ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

  • บริการ.."ลดข้อเสียเปรียบ"
    ก่อนเซ็นต์สัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา
    คลิกที่นี่

  • บริการ.. "ช่วยสนับสนุน" การว่าจ้างผู้รับเหมา
    กรณีท่าน..ว่าจ้างผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
    คลิกที่นี่Back ไปหน้า
บริการของซีเล็คคอน 3 แบบ

30 User Online