เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการ..
ต่อรองราคา จัดทำสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างบ้าน/อาคาร


ขั้นตอน..การให้บริการ


ไปหน้า
ไปหน้าประโยชน์ของบริการนี้


ติดต่อซีเล็คคอน


กลับไปหน้า
บริการต่อรองราคา และ
จัดทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา


32 User Online