เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

กติกา..ใช้บริการ
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con


 1. ทำความเข้าใจ
  กับ "บริการของเรา" ครับ
  เพื่อทราบว่า.. "ได้ประโยชน์"
  จริงๆ

 2. คุณภาพงานก่อสร้าง
  ที่จับต้องได้
  บริการนี้ให้ควา "มั่นใจ"
  พิสูจน์ได้แบบ "วิทยาศาสตร์" ว่า
  ท่านจะ "ได้งาน" สร้างบ้าน "คุณภาพ"
  "ก่อนที่" จะใช้บริการกับเรา

  เราทำแบบนี้ครับ
  ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
  ผู้รับเหมา "ทำงานให้ก่อน"
  ท่านจ่ายเงิน "หลังจากเห็นงาน"
  ที่ทำแล้ว
  ท่านตรวจสอบว่า "ได้ผลงาน"
  ตาม "โปสเตอร์" มาตรฐานฝีมือช่าง
  ของซีเล็คคอน "หรือไม่"

 3. บริการนี้ไม่เหมาะกับใคร
  ไม่เหมาะสำหรับท่านที่
  "ไม่มีเหตุผล"
  เอาแต่ใจตนเอง  ไม่ฟังใคร
  ชอบเอาเปรียบคนอื่น !!!

 4. จุดยืนในการให้บริการ..
  "เน้นความโปร่งใส" "
  ตรวจสอบ" ได้ทุกจุด !!
  รักษาผลประโยชน์ของ"ทั้งสองฝ่าย" !!
  ยึดถือความถูกต้อง !!
  ไม่ยอมเป็น "เครื่องมือ"
  ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไป "เอาเปรียบ"
  อีกฝ่ายหนึ่ง !!

Back ไปหน้า
เราช่วยให้ท่านจ่ายในราคาที่ต่ำกว่า
ที่ท่านว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเอง

Next ไปหน้า
Conflict of Interest


94 User Online