เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

Conflict of Interest

เนื่องจาก...
แนวคิด "ในการให้บริการ" ลูกค้าสร้างบ้านของ..ซีเล็คคอน

คือ..เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตลาด..จากผู้รับเหมา
แล้วเอารายได้ส่วนนี้ "มาบริการ" ลูกค้าสร้างบ้าน
แทนที่จะเก็บเงินค่าบริการ "เต็มจำนวน" จากลูกค้าสร้างบ้านโดยตรง

ซึ่งขอย้ำอีกครั้งว่า..
ค่าธรรมเนียมการตลาดที่เรา "เรียกเก็บ" จากผู้รับเหมานี้
ไม่ได้สร้างภาระ..ในลักษณะที่ว่า..
ผู้รับเหมาจะ "บวก" ค่าธรรมเนียมการตลาดฯ เข้ามาในราคาที่เสนอได้

นั่นเป็นเพราะว่า..
ซีเล็คคอน..คิดค่าธรรมเนียมการตลาดจากผู้รับเหมา
โดย "ขอแบ่ง" จากส่วนที่เป็น "กำไร" ของผู้รับเหมา

ที่ระบุไว้ชัดเจนในหัวข้อ "กำไร" ที่อยู่ในบีโอคิว

สิ่งที่พิสูจน์ว่าผู้รับเหมา..
ไม่สามารถบวกค่าธรรมเนียมการตลาดฯ ในราคาที่เสนอได้ก็คือ..
ราคาค่าก่อสร้าง
ที่ซีเล็คคอน "ต่อรอง" ให้กับลูกค้าสร้างบ้านได้นั้น
ส่วนใหญ่ราคาจะ "ต่ำกว่า" ราคาของบริษัทรับสร้างบ้าน และ
"ต่ำกว่า" ราคาของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง"ที่สร้างบ้านคุณภาพ" ในเมืองไทย

(ผู้สนใจใช้บริการ ขอดูราคาบ้านหลังที่สร้างไปแล้ว..ได้ที่ ซีเล็คคอน)


"แล้วอย่างนี้..ซีเล็คคอน..จะ "เข้าข้าง" ผู้รับเหมา ไหม ?"

คำตอบ คือ..
สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา
เป็นสัญญาที่ "ไม่เข้าข้าง" ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นสัญญาที่ "ให้ประโยชน์" ทั้งสองฝ่าย (win win)
เป็นสัญญาที่ "ลงโทษ" ผู้ผิดสัญญา
ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้รับเหมา หรือ ผู้ว่าจ้าง
กระบวนการว่าจ้าง มีความ "โปร่งใส" เต็มที่

มีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ที่มาของผู้รับเหมา
ถึงแม้ว่า..ซีเล็คคอนจะมีผู้รับเหมา
ที่พร้อมที่เข้าร่วมประมูลงานกับลูกค้าก็ตาม

แต่..ซีเล็คคอน มักจะแนะนำลูกค้าว่า..
ลูกค้าควรที่จะหา "ผู้รับเหมา จากข้างนอก"
มาเข้าร่วมประมลูงานด้วย
เพื่อป้องกัน "การฮั้วงาน"
และได้เห็นราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา
ที่ลูกค้าหามา

การ "พิสูจน์ทราบ" ความโปร่งใสของราคา
ซีเล็คคอน เป็นรายเดียว ในวงการรับสร้างบ้าน
ที่มีขั้นตอนให้ลูกค้า พิสูจน์ทราบ..
ความโปร่งใสของราคากลางใน "บีโอคิว"
ได้ทุกจุด

การจัดทำ "บีโอคิว" ราคากลางของเรา
ไม่ "ซ่อนกำไร" ในเนื้อบีโอคิว
แสดงค่าดำเนินการและกำไรเอาไว้ชัดเจน

ลูกค้าสามารถ "ตรวจสอบ" บีโอคิวด้วยตนเอง
หรือ จะให้ใครก็ได้ที่มีความรู้ในการคิด บีโอคิว
มาตรวจสอบ บีโอคิวราคากลาง ของซีเล็คคอน
ได้ทั้งนั้น

การตัดสินปัญหา หากเกิด "ข้อขัดแย้ง"
หากเกิดปัญหา "ข้อขัดแย้ง"
ระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
ในสัญญาสร้างบ้าน ระบุว่า...
ให้ซีเล็คคอน "ตัดสิน" ปัญหานั้นก่อน
เมื่อตัดสินแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ยอมรับคำตัดสิน

ในสัญญาสร้างบ้าน ระบุว่า..
ให้มีการแต่งตั้งกรรมการคนกลาง
ซึ่งประกอบไปด้วย..
ลูกค้าสร้างบ้าน..ที่เคยใช้บริการซีเล็คคอนแล้ว
ผู้รับเหมา..ที่ไม่ใช่คู่กรณี
และ..เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ที่สอนวิชาเกี่ยวกับ "วิศวกรรมโยธา"
มาเป็นกรรมการตัดสิน
คำตัดสินของกรรมการ "ถือเป็นเด็ดขาด"
สามารถ "ลบล้าง"
คำตัดสินเดิมของซีเล็คคอนได้

การประชุมก่อนทำบีโอคิว

กว่าจะลงมือทำบีโอคิว(ราคาสร้างบ้าน)
เราประชุมกันเพื่อขจัดปัญหาที่มาจากแบบบ้าน เสมอๆ เรามีความเชื่อว่า..
แบบก่อสร้างบ้านที่ " เคลียร์ คัท ชัดเจน" จะทำให้ราคาที่คิดได้ "ถูกต้อง"
และช่วยลดปัญหา "ขณะก่อสร้าง" ได้อีกด้วย

 

Back ไปหน้า
กติกาในการให้บริการของซีเล็คคอน

Next ไปหน้า
ผลงานด้านการคุมงบก่อสร้าง-ว่าจ้างผู้รับเหมาของซีเล็คคอน


19 User Online