เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con


สำหรับบ้าน/อาคาร
ขนาด 250 ตร.ม.ขึ้นไป

 

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ"

  1. บริการนี้ มี 3 ส่วน

  2. บริการว่า จ้างผู้รับเหมา
   ที่ให้บริการ "มากกว่า"
   "จัดหา" ผู้รับเหมา และเป็น "คนกลาง"


  3. บริการ "ระหว่าง" การก่อสร้าง
   ผลักดันให้ผู้รับเหมา ทำงานตามสัญญา
   ให้ได้คุณภาพงาน ได้ฝีมือช่าง
   ได้ คุณภาพวัสดุ ในเวลาที่ไม่ล่าช้าเกินไป


  4. บริการระหว่าง"รับประกัน" งานก่อสร้าง
   ติดตามผู้รับเหมา มาซ่อมแซมบ้าน
   ตามเงื่อนไขของการรับประกัน

   


  Service Select Con

   


 2. มีความจำเป็นอะไร..ที่ต้องใช้บริการนี้ ?

 3. ก็เพราะ "ปัญหา" เหล่านี้ไงครับ.!!

  • ถูกทิ้งงาน
  • งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
  • ถูกโก่งราคา
  • จ่ายเงิน "เกินกว่า"เนื้องานที่ได้รับ"
  • "คุม" ผู้รับเหมาไม่ได้ ระหว่างก่อสร้าง
  • มีความ "ทุกข์ใจ" ระหว่างการก่อสร้าง


  Service Select Con


 4. ขั้นตอนในการให้บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  (คลิกดู)

 5. ท่านจะสร้างบ้าน
  ด้วย "ความสบายใจ" ได้อย่างไร ?
  (คลิกดู)

 6. "ตรวจสอบ" สักนิด
  หากท่านคิดจะ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา
  ด้วย "ตนเอง"
  (คลิกดู) 7. Service Select Con
  Service Select Con

   

กลับไปหน้า
รวมบริการ..ของซีเล็คคอน134 User Online