เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

Service Select Con


บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ
สำหรับอาคารขนาด 250 ตร.ม.ขึ้นไป


ลูกค้าจะ "จัดหา" ผู้รับเหมา "เอง"

หรือ ให้เรา"ช่วยจัดหา" ก็ได้

 

ใช้บริการนี้..
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย" เงินมัดจำสัญญา
ให้กับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา..
ทำงาน "ไม่ได้ตามข้อตกลง"
ท่าน "ไม่ต้องจ่าย"

 

มีรายละเอียดังต่อไปนี้

 1. บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา"เต็มรูปแบบ" คืออะไร ?

 2. บริการนี้มี 3 ส่วน
  1. บริการ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  2. บริการ "บริหาร" สัญญาก่อสร้าง
  3. บริการช่วง "รับประกัน" งานก่อสร้าง


  มีบริการโดยสังเขป ดังนี้

  @ บริการช่วย "กำหนดงบประมาณ"
  @ บริการในขั้นตอน "จัดหาแบบบ้าน"
  @ บริการ "ควบคุมงบประมาณ" ก่อสร้าง
  @ บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"
  @ บริการ "บริหารสัญญา" ก่อสร้าง
  @ บริการระหว่าง "การรับประกัน" ก่อสร้าง


  Service Select Con

   


 3. มีความจำเป็นอะไร..ที่ต้องใช้บริการนี้ ?

 4. ก็เพราะ "ปัญหา" เหล่านี้ไงครับ.!!

  • ถูกทิ้งงาน
  • งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
  • ถูกโก่งราคา
  • จ่ายเงิน "เกินกว่า"เนื้องานที่ได้รับ"
  • "คุม" ผู้รับเหมาไม่ได้ ระหว่างก่อสร้าง
  • มีความ "ทุกข์ใจ" ระหว่างการก่อสร้าง


  Service Select Con


 5. ขั้นตอนในการให้บริการ
  ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"
  (คลิกดู)

 6. ท่านจะสร้างบ้าน
  ด้วย "ความสบายใจ" ได้อย่างไร ?
  (คลิกดู)

 7. "ตรวจสอบ" สักนิด
  หากท่านคิดจะ "ว่าจ้าง" ผู้รับเหมา
  ด้วย "ตนเอง"
  (คลิกดู) 8. Service Select Con

   

กลับไปหน้า
รวมบริการ..ของซีเล็คคอน17 User Online