เราช่วยให้ท่าน..สร้างบ้านคุณภาพ ด้วยความสบายใจ

บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

 


 บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา "เต็มรูปแบบ"

ซีเล็คคอน..
จะช่วยท่าน"ตั้งงบประมาณ" ในการสร้างบ้าน
ที่ "เหมาะสม"กับ "ความต้องการ" ของท่าน

เมื่อตั้งงบประมาณแล้ว
ซีเล็คคอนจะช่วย..
ควบคุมงบประมาณ...ในขั้นตอน สรรหา/ออกแบบบ้าน
ควบคุมงบประมาณ...ในขั้นตอนว่าจ้างผู้รับเหมา
ควบคุมงบประมาณ..ในขั้นตอนก่อสร้าง

ทั้งนี้..ก็เพื่อป้องกันปัญหา "บานปลาย"

ใช้บริการ..กับซีเล็คคอน
ไม่จำเป็น..ต้องใช้
ผู้รับเหมา "ที่เคย" เข้าร่วมประมูลงานกับ "ซีเล็คคอน"ทั้งหมด

ลูกค้า..
สามารถ..นำผู้รับเหมาที่ "เราไม่รู้จัก" มาเข้าร่วมประมูลงานก็ได้

ลูกค้าจะพามา.."กี่ผู้รับเหมา" เราก็ยินดี
โดยผู้รับเหมาที่ "เคยร่วมประมูล" งาน
กับซีเล็คคอน
พร้อมที่จะ "เข้าร่วม" ประมูลงานก่อสร้าง
ในเคสของท่าน
แข่งกับผู้รับเหมาที่ท่านหามา

การ "ตัดสินใจ" เลือก.. ผู้รับเหมารอบแรก
จะเกิดขึ้นหลังจากที่..
เราพาท่าน "ไปดูงาน" ของผู้รับเหมาทุกราย
จากนั้น..ก็เป็น "เอกสิทธิ์" ของท่าน
ในการ "คัดเลือก" ผู้รับเหมา..
ว่าจะให้รายใด.."รับแบบก่อสร้าง" ไปตีราคา
(ในรอบแรกนี้ เราให้ท่านเลือกผู้รับเหมาได้ 4 ราย)

 

แนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของซีเล็คคอน คือ

วันทำสัญญา
ลูกค้าสร้างบ้าน "ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำ" สัญญา

ให้ผู้รับเหมา..
เป็นฝ่ายลงมือ "ก่อสร้างให้ก่อน"
หากทำงาน "ไม่ได้" ผลงาน
ตาม "มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน"
ลูกค้าฯ..
ไม่ต้องจ่าย "ค่างวด" ให้กับผู้รับเหมา
(ผลงาน+/-5 %)

การแบ่งงวดงาน เราแบ่งงวดงาน..
ให้ ผู้รับเหมา..ไม่ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน !!

 

เราเป็น "รายดียว"ในประเทศไทย
ที่มี "โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่างฯ" แสดงที่หน่วยงาน
หากผู้รับเหมาทำงาน "ไม่ได้ผลงานตามโปสเตอร์ " ลูกค้า "ไม่ต้องจ่าย" ค่างวดให้กับผู้รับเหมา


การบริหารสัญญาก่อสร้าง คือ..
การ "จัดการ" ...
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา
ในแง่ของ..
คุณภาพงาน ฝีมือช่าง คุณภาพวัสดุ
และระยะเวลาก่อสร้าง

บริการช่วยบริหารสัญญานี้..
เป็นคนละส่วนกับ..
บริการที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือ.. ที่เรียกกันติดปากว่า "คอนเซ้าท์"
ซึ่ง "คอนเซ้าท์" จะเป็นเครื่องมือ..
ในการ "บริหารสัญญา" ก่อสร้าง !!

ที่ซีเล็คคอน..
เราจ้างพนักงานทำงาน
ทำหน้าที่..ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง 1 ทีม
ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000 บาท/เดือน

ทีมงาน..ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง ประจำสำนักงาน

ทีมงาน..ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้างภาคสนาม ช่วยแก้ไขปัญหาที่หน่วยงาน
สุ่มตรวจคุณภาพงาน (บริการนี้ไม่ใช่บริการคอนเซ้าท์นะครับ)


ขั้นตอนการให้บริการ & ข้อมูลเพิ่มเติม

   ขั้นตอนในการให้บริการ ฯ คลิกที่นี่

   ข้อมูลเพิ่มเติม..เกี่ยวกับบริการฯ คลิกที่นี่

Back ไปหน้า
บริการของซีเล็คคอน 3 แบบ

Next ไปหน้า
ขั้นตอนการให้บริการ ซีเล็คคอน เต็มรูปแบบ


66 User Online